Відкрити меню

Що таке винахід, та як видається на нього патент


Стисло по темі патенту на винахід в Україні

Не знаєте, що таке патент і чим відрізняється винахід від корисної моделі? Як захистити свої права на власний винахід? Боїтеся складної процедури оформлення патенту? Не знаєте, за що взятися в першу чергу і не розумієте, де шукати інформацію про необхідні документи, як зареєструвати патент, скільки це коштує у 2020 році?

Тоді наша стаття для вас.

Що таке винахід та як видається на нього патент

Офіційне пояснення того, що таке патент легко можна знайти в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993р. № 3687-XII (далі – Закон №3687). Там зазначено, що патент – це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Отже, виходячи з цього визначення, ми розуміємо, що в даному Законі поняття «патент» застосовується щодо винаходу (корисної моделі). Давайте розберемося, що це і в чому різниця між ними. В цілому, винахід – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології. Проте, винахід і корисна модель відрізняються один від одного умовами патентоспроможності:

 1. для винаходу – це новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;
 2. для корисної моделі – новизна та промислова придатність, за своєю суттю корисна модель – це будь-яка інноваційна ідея, яка пов’язана з пристроєм і реалізована на практиці (наприклад, LED-підсвітка на фотоапарат).

Навіщо оформляти патент на винахід (корисну модель)

Як бачимо, як для винаходу, так і для корисної моделі, основною умовою їх патентоспроможності є новизна. І оскільки кожен винахідник, який створив щось унікальне, хоче захистити свої права на цей об’єкт, для цього й придумали процедуру патентування. Саме патент на винахід засвідчує сучасність, новизну і легітимність виробу.

Отримавши патент на винахід (корисну модель) ви отримуєте такі бонуси:

 • юридична фіксація ваших прав на об’єкт;
 • захист від несанкціонованого використання;
 • отримання матеріальної винагороди за використання винаходу;
 • ви можете не тільки використовувати такий об’єкт, але й дозволяти або забороняти його використання іншим особам.

Хто видає патент

Патент видається Мінекономрозвитком України, що є основним центральним органом виконавчої влади в сфері інтелектуальної власності. Але, оскільки, цей орган відповідає ще за безліч інших напрямків, доцільно було створити окремий суб’єкт, який би займався тільки цими питаннями.

Так з’явилося державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (або скорочено вже його називають Укрпатент), яке зараз знаходиться, звичайно ж, в сфері управління Мінекономрозвитку.

Хто може оформити патент

Здавалося б, відповідь на це запитання очевидна: той, хто винайшов повинен реєструвати свій винахід. Загалом, право на отримання патенту має саме винахідник, якому належить право авторства на об’єкт. Якщо це колективний винахід, то винахідники мають рівні права на отримання патенту.

Проте, не всі люди, які були причетні до винаходу, можуть вважатися винахідниками. За вимогами Закону №3687 особи, які не внесли особистого творчого вкладу в винахід не вважаються винахідниками. Простіше кажучи, якщо ви надавали якусь техніку або, наприклад, гроші, то ви не вважаєтесь винахідником та не маєте права заявити свої права на отримання патенту чи назвати патент на честь свого імені.

Але, якщо ви як винахідник винайшли щось при виконанні своїх службових обов’язків або за дорученням роботодавця, та ще й з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця, то в такому випадку право на одержання патенту переходить до роботодавця. Звичайно, якщо інше не закріплено в трудовому договорі. Тому, вам, як винахіднику, залишається тільки повідомити про свій винахід роботодавця та чекати поки він протягом 4 місяців ухвалить рішення про подальшу долю та виплатить вам винагороду відповідно до економічної цінності винаходу (корисної моделі) і (або) іншої вигоди, яка може бути отримана роботодавцем. Якщо в цей термін роботодавець ніяких дій не зробить, то право на одержання патенту перейде до вас, як до винахідника. В такому випадку у роботодавця залишиться тільки пріоритетне право на покупку ліцензії на використання винаходу.

Право першості

Історія показує, що в різних куточках Землі різні люди практично в один і той же час можуть працювати практично над ідентичними винаходами. В такому випадку, кому ж віддати першість, якщо кожен з них по праву вважає себе винахідником? Відповідь на це питання дає ст.11 Закону №3687. Тут діє правило: «Хто не встиг, той запізнився».

Закон визначає: право на патент буде мати той винахідник, який раніше іншого подав заявку або заявив про пріоритет (в порядку ст.15 Закону №3687). Це правило буде діяти тільки в разі, якщо заявка не відкликана або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту.

Вимоги до винаходу (корисної моделі)

Винаходом (корисною моделлю) може бути або продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, тощо), або процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Звичайно ж, законодавство встановлює певні вимоги до такого об’єкта. Він повинен:

 1. не суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі;
 2. бути новим, мати винахідницький рівень та промислову придатність, а ось для корисної моделі досить новизни та промислової придатності.

Зупинимося на останньому пункті докладніше. Поняття «новий» має на увазі те, що цей об’єкт не є частиною рівня техніки (маються на увазі всі відомості, які стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки або відомості, які вказані в раніше поданих заявках). Простіше кажучи, надає рішення, раніше невідоме у відповідній області.

Винахідницький рівень проявляється в тому, що для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.

Об’єкт вважається промислово придатним, якщо він може використовуватися в будь-якій сфері діяльності.

Але запам’ятайте, патент не оформляється на:

 • сорти рослин та породи тварин;
 • біологічні процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів;
 • топографії інтегральних мікросхем;
 • результати художнього конструювання.

Як оформити патент на винахід

Щоб оформити патент на винахід або корисну модель, спочатку необхідно подати заявку до Укрпатенту. Всю подальшу процедуру отримання патенту можна розділити на кілька етапів.

Як подати заявку на патент

Заявка на патент – це комплект оформлених документів. Якщо заявка подається на корисну модель, то вона повинна стосуватися тільки однієї корисної моделі. А якщо заявка подається на винахід, то мова може йти як про один винахід, так і про групу таких, пов’язаних одним винахідницьким задумом.

Така заявка подається українською мовою в 3 примірниках. До її складу входить:

 • заява (з обов’язковим зазначенням даних заявника, винахідника, їх адреси);
 • опис суті;
 • формула;
 • креслення;
 • реферат (необхідний для інформаційних цілей).

Документи заявки на патент друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожен документ починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумеруються арабськими цифрами. Інші вимоги щодо правильного оформлення всіх обов’язкових документів заявки можна знайти в наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил складання та подання заявки на винахід та заявки на корисну модель» від 22.01.2001р. № 22. Там же можна знайти і форму заяви про видачу патенту, правила заповнення.

За подачу заявки потрібно буде сплатити збір – або відразу при подачі, або протягом двох місяців від дати подання заявки.

До речі, на сайті Укрпатенту за номером заявки можна перевірити статус заяви на патент.

Дата заявки на патент

Дата заявки = дата отримання хоча б мінімального комплекту документів, що складається з: заяви з даними про заявника, опису винаходу (корисної моделі) на українській мові. Якщо це все є, та ви оплатили збір, вам буде надіслано повідомлення про дату подачі заявки. А якщо ви щось зробили неправильно чи не вистачає якогось документа, вам дається 2 місяці на виправлення, дата подачі заявки в такому випадку буде дорівнювати даті подачі виправлених матеріалів. А якщо ви протягом цього часу не захотіли вносити зміни, то заявка вважається неподаною.

Експертиза

Після того, як ваша заявка була прийнята, вона переходить на наступний етап – проведення експертизи. Вона проводиться в трьох варіантах: попередня, формальна і кваліфікаційна.

На попередній експертизі визначають, чи належать відомості в заявці до державної таємниці. Якщо цей факт буде встановлено, далі матеріали заявки передаються Державному експерту з питань таємниць.

Наступна на черзі формальна експертиза. Вона потрібна для того, щоб перевірити дату подачі заявки, її правильне оформлення та складання, сплату необхідних зборів. Також формальна експертиза встановлює приналежність конкретного об’єкта до винаходу або корисної моделі.

До речі, за заявкою на винахід Укрпатент проводить спочатку формальну експертизу, а потім можливе проведення і кваліфікаційної експертизи. А ось за заявкою на корисну модель проводиться лише формальна експертиза.

І вже під час проведення кваліфікаційної експертизи встановлюється відповідність між винаходом і умовами патентоспроможності.

Підсумок цієї тривалої процедури – висновок експертизи, на підставі якого Укрпатент приймає рішення про видачу патенту або про відмову у видачі патенту.

Як зареєструвати патент

Після того, як було прийнято рішення про видачу патенту, проводиться його державна реєстрація шляхом внесення даних до Державного реєстру патентів на винаходи або Державного реєстру патентів на корисні моделі, публікація в офіційному бюлетені даних про видачу патенту.

Але для цього потрібно сплатити мито та збір за публікацію про видачу патенту.

Якщо ж їх не оплатити протягом 3 місяців, то реєстрація патенту не проводиться.

Як отримати патент на винахід

Видача патенту здійснюється протягом 1 місяця після реєстрації. Саме патент підтверджує пріоритет, авторство та право власності на винахід.

До речі, скажемо одразу, що існує кілька видів патентів: звичайний і деклараційний. Так ось, деклараційний патент говорить про те, що він був виданий за результатами формальної експертизи. Він видається під відповідальність власника за відповідність умовам патентоспроможності, тому що кваліфікаційна експертиза не проводилась. Тому на винахід може бути оформлений як звичайний патент, так і деклараційний, а ось патент на корисну модель – завжди тільки деклараційний.

Відрізняється і термін дії патенту. За загальними правилами для винаходу термін дії звичайного патенту становить 20 років від дати подання заявки, в той час як деклараційного – 6 років. Для корисної моделі встановлений окремий термін дії деклараційного патенту – 10 років.

Оплата процедури патентування

За кожну дію (наприклад, подачу заявки, проведення кваліфікаційної експертизи, внесення змін в заявку, продовження строків) заявнику необхідно сплачувати в Укрпатент збір відповідно до постанови КМУ від 23.12.2004р. №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності».

Наприклад, за подачу заявки на винахід (корисну модель), формула якого складається з 3 пунктів, доведеться заплатити 800 грн, за кожен додатковий пункт ще по 80 грн. За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт потрібно заплатити 3000 грн, за кожний незалежний пункт формули ще 3000 грн.

За публікацію про видачу патенту – 200 грн, додатково потрібно оплатити 10 грн за кожен аркуш більше 15 належним чином оформлених аркушів опису, креслень, формул і реферату (сумарно), які містяться в заявці.

Але є один приємний бонус від законодавця! У разі, якщо заявником відповідного патенту є винахідник, то вищевказані збори сплачуються в розмірі 5%.

До речі, зверніть увагу на такий важливий момент! Правовий захист настає з моменту отримання патенту. Однак, такий захист не є безстроковим. Для підтримки патенту необхідно платити щорічні збори. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії починаючи від дати подання заявки. Документ про першу сплату зазначеного збору має надійти не пізніше 4 місяців з дати публікації відомостей про видачу патенту. Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено. Річний збір за перший рік – 300 грн, за другий – 300 грн, третій – 400 грн, четвертий – 500 грн і т.д.

І не забуваємо про оплату держмита згідно з Декретом КМУ «Про державне мито» від 21.01.1993р. № 7-93. Фізособи або юридична особа, які постійно проживають (перебувають) на території України, платять 1 НМДГ (17 гривень на даний момент), в іншому випадку (вони постійно не проживають або не перебувають) – 100 доларів США.

Що таке винахід, та як видається на нього патент

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі патенту на винахід в Україні:

 1. Патентом називається охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід (корисну модель).
 2. Винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій. Вони відрізняються один від одного умовами патентоспроможності: для винаходу – це новизна, винахідницький рівень, промислова придатність, а ось для корисної моделі основними критеріями є новизна та промислова придатність.
 3. За загальними правилами для винаходу, термін дії звичайного патенту становить 20 років, у той час як деклараційного – 6 років. Для корисної моделі встановлений окремий термін дії деклараційного патенту – 10 років.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru