Відкрити меню

Що таке персональні дані, та як надається згода на їх обробку


Стисло по темі персональних даних

Тема «персональні дані» досить нова для України. Викликана вона тим незаперечним фактом, що цифрові технології міцно закріпилися у всіх сферах нашого життя. А якщо є взаємини, значить, вони повинні підкорятися певним правилам.

Так з’явилося спеціальне законодавство, що регулює порядок роботи з інформацією про фізичних осіб. Його основне завдання – захистити конституційне право кожної людини на невтручання в особисте життя.

З цієї статті ви дізнаєтеся: що таке персональні дані у 2020 році, який порядок роботи з ними, як регулює це питання закон – ЗУ про персональні дані, чи потрібна згода на їх видачу та інші аспекти правового регулювання даної сфери.

Закон України про захист персональних даних

Все, що пов’язано з захистом і обробкою особистих відомостей, регулюється однойменним законом – Законом України «Про захист персональних даних». Він поширюється на персональні дані, обробка яких проводиться повністю або частково із застосуванням комп’ютерного програмного забезпечення, а також на роботу з особистою інформацією, які містяться в картотеках або підлягають внесенню до них, в тому числі вручну.

Закон про захист персональних даних визначає, що персональні дані – це сукупність інформації про фізичну особу, яка вже ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована в майбутньому.

Виходячи із законодавчого визначення терміна персональні дані, що до них відноситься – не зовсім зрозуміло. По суті, виходить, що це будь-які дані, які так чи інакше дозволяють ідентифікувати особу.

Приблизний перелік основних відомостей про фізичну особу, які захищаються законом, можна викласти наступним чином:

 • будь-які документи і просто письмова інформація про ПІБ, дату народження, статевої приналежності, національності, інтересах, місце проживання і роботи, дітей та інших родичів фізичної особи;
 • ідентифікаційний номер платника податків;
 • електронну адресу;
 • банківські реквізити.

До речі, номер телефону – персональні дані, як і все вищеперелічене.

Права суб’єктів, що використовують персональні дані

Оскільки наші немайнові права невід’ємні і непорушні за законом, то ми маємо право:

 1. знати про джерела збору, місцезнаходження своєї особистої інформації, мети її обробки, місцезнаходження або місце проживання власника (розпорядника) цих відомостей;
 2. знати, на яких умовах буде надаватися доступ до індивідуальних відомостей (в тому числі інформацію про третіх осіб, яким ці відомості будуть передаватися);
 3. на доступ до своєї персональної інформації;
 4. отримувати не пізніше, ніж за 30 днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених законом) відповідь про обробку особистих даних, а також отримувати їх зміст;
 5. мотивовано заперечувати проти обробки власних даних, пред’являти письмову аргументацію з цього приводу;
 6. вимагати змінити або знищити незаконно оброблювані персональні дані, подавати відповідні докази незаконності їх обробки або недостовірності самих відомостей;
 7. захищати свою особисту інформацію, якщо вона незаконно обробляється, вимагати належної її збереження, знати про способи і методи її захисту від знищення та пошкодження;
 8. скаржитися Уповноваженого з прав людини або в судові інстанції в зв’язку з незаконною обробкою особистої інформації;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. обмежувати права власника особистих даних по їх обробці, використання і поширення;
 11. відкликати згоду на обробку власних даних (в тому числі без пояснення причини);
 12. знати механізм автоматичної обробки своїх даних;
 13. на захист від програмних комплексів, використання яких в обробці власних даних має для фізичної особи правові наслідки.

Згода на обробку персональних даних

Отже, будь то згода на обробку персональних даних паспорта, ІПН або будь-якого іншого документа (інформації про нього) – його у вас повинні отримати.

Закон України про персональні дані говорить, що згода на обробку персональних даних – це добровільне волевиявлення людини (якщо він розуміє суть того, що відбувається) про надання дозволу на обробку її власних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене в письмовій формі або у формі, що дозволяє зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згоду суб’єкта персональні дані можуть бути надані при реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх власних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки власних даних до моменту здійснення відмітки.

Багатьох цікавить обробка персональних даних: зразок згоди на персональні дані та їх обробку. Як такого, універсального шаблону не існує, а зразок згоди на обробку персональних даних індивідуальний.

Якщо ми говоримо про письмову згоду, то заява на видачу власних даних може виглядати як стандартна розписка: «Я, ПІБ, паспорт – серія – номер, відповідно до Закону про захист персональних даних даю згоду на обробку моїх персональних даних з першоджерел в такому обсязі : (далі йде перелік даних, які людина вирішує обробляти)».

Обробка персональних даних

До цієї діяльності можна віднести будь-яка дія або сукупність дій (в тому числі з використанням інформаційних автоматизованих систем):

 • збір;
 • реєстрація;
 • накопичення;
 • зберігання;
 • адаптування;
 • зміна;
 • відновлення;
 • використання;
 • поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення).

Не можна обробляти дані про людину, які є конфіденційною інформацією, без його згоди (за винятком визначених законом випадків і тільки в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини).

Що таке захист персональних даних

Яким чином повинні захищатися наші персональні дані? Закон про персональні дані визначає кілька способів захисту:

 1. Особливий порядок отримання, обробки та використання власних даних;
 2. Знеособлювання власних даних – тобто вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;
 3. Наділення Уповноваженого Верховної Ради України спеціальними повноваженнями в сфері захисту власних даних;
 4. Особи, які можуть використовувати персональні дані, зобов’язані забезпечити їх захист від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки.

Винятки із загального правила

Закон про захист власних даних не застосовується в наступних випадках:

 • при обробці власних даних фізичною особою для особистих чи побутових потреб;
 • якщо персональні дані потрібні для журналістських і творчих цілей, за умови забезпечення балансу між правом на повагу до приватного життя і правом на свободу слова.

Дія закону також не поширюється на відносини щодо отримання архівної інформації репресивних органів.

Що таке персональні дані, та як надається згода на їх обробку

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі персональних даних:

 1. Персональні дані і їх захист – тема відносно нова в юриспруденції. Чинне законодавство в цій сфері з’явилося недавно і продовжує розвиватися.
 2. Кожна людина має право на захист своїх власних даних. Всі дії по обробці і використанню власних даних фізичної особи вимагають його згоди.
 3. Держава законодавчо закріпила ряд заходів щодо захисту власних даних, в тому числі адміністративну відповідальність за порушення законодавства про захист власних даних.
 4. Існують винятки із загального правила, при яких норми закону про захист власних даних не застосовуються.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru