Відкрити меню

Що необхідно знати про єдиний податок в Україні


Стисло по темі єдиного податку

Стаття актуальна на 2021 рік

Податковим кодексом (далі – ПК) в Україні встановлено дві системи оподаткування:

 1. загальна система;
 2. спрощена система оподаткування (далі – ССО).

ССО регулюється главою 1 розділу XIV ПК.

Суть полягає в тому, що спрощена система оподаткування передбачає сплату одного податку замість окремих податків та зборів, встановлених ЦК. При цьому для його платників діють спрощені правила обліку та звітності.

Платникам – юридичним особам та фізичним особам-підприємцям надана можливість самостійно робити вибір системи оподаткування, якщо вони відповідають окремим вимогам у 2020 році. Вимоги залежать від групи, до якої належить платник єдиного податку. Про них ми й поговоримо далі.

Які існують групи єдиного податку в Україні

Усі суб’єкти господарювання, яким дозволено перейти на ССО, поділені на чотири групи. 1, 2 та 3 групи існують для фізичних осіб-підприємців.

Використання 3-ої – доступно для фізичних осіб.

Можливість бути платником єдиного податку 4 групи надана тільки юридичним особам – сільськогосподарським товаровиробникам.

Кожна група має свої особливості та відповідні встановлені для неї ставки єдиного податку, які ви можете порівняти за допомогою таблиці за посиланням.

Для визначення кількості осіб-працівників платника єдиного податку індивідуального підприємця не слід брати до уваги найманих працівників, що перебувають у відпустці через вагітність та пологи, в відпустці за доглядом за дитиною до досягнення нею передбаченого законом віку, а також працівників, викликаних на військову службу за мобілізацією, на особливий період.

Хто не може бути платником єдиного податку в Україні

Слід відзначити, що в Україні не кожному дозволено користуватися ССО. Податковим кодексом встановлено як коло осіб, так і сферу діяльності, на які поширюються дані обмеження. При цьому такий перелік передбачає види діяльності за КВЕД України, він є вичерпним та не підлягає розширеному тлумаченню.

Якою діяльністю заборонено займатися платникам єдиного податку 1-3 групи

До них належать, в тому числі, й наступні:

 • діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім поширення лотерей), парі (букмекерське парі);
 • обмін іноземної валюти;
 • видобуток, реалізація корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;
 • діяльність з управління підприємствами;
 • діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню);
 • діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату.

З повним переліком можна ознайомитися в п. 291.5. ст. 291 ПК.

Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої групи наступні категорії осіб:

 1. фізичні особи-підприємці, що здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КЗЕД ДК 009: 2005), діяльність в сфері аудиту;
 2. представництва, філіали, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, що не є платником податку;
 3. фізичні та юридичні особи – нерезиденти.

Для платників єдиного податку 4 групи встановлені особливі правила.  

Їм заборонено займатися виробництвом підакцизних товарів (тобто алкоголю, сигаретних виробів), крім виноматеріалів, вироблених на підприємствах первісного виноробства для вторинного виноробства (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30).

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи суб’єкти, в яких понад 50 відсотків доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції, складає дохід від продажу декоративних рослин, диких тварин та птахів, хутряних виробів та хутра (крім хутрової сировини).

Виняток становлять ті, хто продає зрізані квіти, вирощені на власних або орендованих ділянках, та продукти їх перероблення.

Не можуть бути платниками єдиного податку будь-якої групи особи, що мають податковий борг, за винятком безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок форс-мажору. Для платників єдиного податку 1 – 3 групи такий борг повинен існувати на день подання заяви про реєстрацію, а для 4 групи – на 1 січня базового (звітного) року. Тобто для 4 групи в цьому випадку встановлені більш жорсткі вимоги.

Як здійснити перехід на ССО України

Для переходу на ССО індивідуальним підприємцем або юридичною особою платник податків повинен подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування.

Заява на ССО подається до органів державної фіскальної служби: особисто, поштою (рекомендованим листом з описом) або в електронному виді. Підприємства або підприємці при первинній реєстрації можуть подати заяву державному реєстратору разом з реєстраційною карткою.

Для переходу на єдиний податок із загальної системи оподаткування заява подається не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. Перехід можливий тільки один раз протягом календарного року. До заповненої заяви необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік. Вимоги до форми заяви та розрахунку встановлені Міністерством фінансів України в Наказі №1675 від 20.12.2011.

Ви завжди можете самостійно перейти на сплату єдиного податку другої групи, якщо відповідаєте встановленим для неї вимогам. Форма заяви та строки звернення – такі ж, як при переході із загальної системи оподаткування, тобто не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Якщо ви повністю відповідаєте вимогам законодавства, то реєстрація здійснюється протягом двох робочих днів з дня звернення із заявою.

Якщо ви як платник єдиного податку третьої групи зі сплатою ПДВ бажаєте перейти на 1, 2 або 3 групу без ПДВ, ваша реєстрація як платника ПДВ анулюється.

Також Податковий кодекс встановлює вичерпний перелік випадків, коли платник податків зобов’язаний перейти зі спрощеної на звичайну систему оподаткування в установлені строки (п.298.2.3 ПК).

В основному обов’язковий перехід необхідний у тих випадках, коли платником порушуються умови застосування певної групи єдиного податку. Наприклад:

 • у випадку збільшення обсягу доходів та нездійснення переходу на іншу ставку;
 • при перевищенні допустимої кількості працівників;
 • у випадку здійснення діяльності, не передбаченої реєстром.

Зобов’язання з переходу на загальну систему оподаткування також встановлюється в випадку порушення загальних вимог для платників, що перебувають на ССО. Наприклад:

 1. при проведенні розрахунків не в грошовій формі (готівковий або безготівковий розрахунок);
 2. у випадку наявності обмежень, які не дають права на ССО;
 3. у випадку наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів.

Реєстр платників єдиного податку за спрощеною системою оподаткування в групах

Усі платники єдиного податку вносяться до реєстру платників єдиного податку. Реєстрація є безстроковою.

Доступ до даного реєстру може отримати будь-хто охочий через https://cabinet.sfs.gov.ua/registers/edpod.

За бажанням зареєстрований платник може безкоштовно отримати виписку із реєстру. Строк її надання не повинен перевищувати одного робочого дня з дня отримання запиту.

Коли можлива відмова в реєстрації платника єдиного податку

Підставами для відмови в реєстрації особи як платника єдиного податку є:

 • невідповідність вимогам, встановленим Податковим кодексом;
 • наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених боргових зобов’язань або податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 • недотримання вимог подачі заяви про перехід на ССО.

Даний перелік причин для відмови є вичерпним.

Рішення про анулювання реєстрації та виключення з реєстру

 1. Перебування на спрощеній системі оподаткування може бути припинено за бажанням самого платника. Для цього потрібно звернутися із заявою про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування. Тоді ануляція відбудеться в останній день календарного кварталу, в якому подана заява.
 2. Іншою підставою для анулювання реєстрації є припинення існування юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності підприємцем.
 3. У випадках обов’язкового переходу на сплату інших податків та зборів, визначених Податковим кодексом (перевищення встановленого ліміту доходу, здійснення видів діяльності, заборонених для платників єдиного податку тощо).
 4. Якщо в податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника четвертої групи складає менш як 75 відсотків.

Процедура переходу на ССО для платників єдиного податку 4 групи

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку подають до 20 лютого року, що триває:

 • загальну декларацію на наступний рік за всією площею земельних ділянок, з яких сплачується податок – податковому органу за місцем перебування на податковому обліку;
 • звітну податкову декларацію за податком на рік, що триває, окремо за кожною земельною ділянкою – податковому органу за місцем розташування земельної ділянки;
 • розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва – податковим органам за місцем свого перебування та/або за місцем розташування земельних ділянок. Форма розрахунку закріплена Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва» від 26.12.2011 № 772;
 • дані (довідку) про наявність ділянок та про документи, що встановлюють право власності та/або користування земельними ділянками – податковим органам за місцем свого перебування та/або за місцем розташування земельних ділянок.

У випадку, якщо в податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва складає менше 75 відсотків, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки в наступному податковому (звітному) році на загальних підставах (тобто переходить на загальну систему оподаткування).

Якщо така частка не перевищує 75 відсотків у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили в попередньому податковому (звітному) році, то вказана вимога не застосовується. Для цього платники податку подають податкову декларацію разом з документами, що підтверджують наявність обставин непереборної сили та переліком суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

Що необхідно знати про єдиний податок в Україні

Отримуйте повідомлення про вихід наших нових статей!

Підводимо підсумки по темі спрощеної системи оподаткування:

 1. В Україні на законодавчому рівні існують дві системи оподаткування: загальна та спрощена. Специфіка спрощеної системи оподаткування полягає в тому, що замість декількох податків необхідно платити один. Також бонусом є спрощені правила обліку та звітності.
 2. Виділяють 4 групи платників єдиного податку, для кожної з яких встановлені певні умови. Не всі особи можуть бути зареєстровані платниками єдиного податку.
 3. При обранні спрощеної системи необхідно враховувати розмір доходу, види здійснюваної діяльності, кількість найманих співробітників, а також інші нюанси, передбачені податковим законодавством.

© 2021 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru