Відкрити меню

Як захистити свої права в європейському суді


Коротко з теми захисту прав в Європейському Суді

З попередньої статті «Яким є механізм захисту прав людини, конвенція про захист прав» ви вже знаєте, як відбувається захист прав людини на міжнародному рівні. У вказаній статті ми говорили про документи із захисту прав людини, у тому числі про Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, розповідали про те, які існують організації із захисту прав людини.

У цій статті ми зупинимося на тому, що собою представляє Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ, Європейський Суд або Суд) та пояснимо, як звернутися за захистом прав в Європейський Суд у 2020 році, якщо ваші права, гарантовані конвенцією, були порушені.

Як подається скарга до Європейського суду з прав людини

Нагадаємо, що до складу Ради Європи входить 47 держав, при цьому кожна людина з цих держав має право звернутися зі скаргою до Європейського Суду з прав людини. Саме тому Суд не може здійснювати судовий захист прав людини в повному обсязі.

Виходячи з цих міркувань, в Європейській конвенції про захист прав і свобод людини, а також в Регламенті Європейського Суду з прав людини встановлені певні вимоги до того, хто може звернутися з відповідною заявою та в якій формі. Такі правила за своєю сутністю є умовами прийнятності поданої скарги. Це доволі важливе питання, на яке слід звернути увагу, оскільки 90% звернень, що потрапляють до Суду, визнаються ним неприйнятними.

Європейський Суд з прав людини на офіційному сайті визначив наступні умови, за яких скарга є прийнятною:

 1. Ви маєте право звернутися зі скаргою до Європейського Суду тільки у випадку порушення прав, передбачених Європейською конвенцією із захисту прав та основоположних свобод та Протоколами до неї.
 2. Скарга стосується держави, яка також визнала вищевказані документи. Зверніть увагу! Не всі держави визнали всі чинні Протоколи до Конвенції. Перед тим, як подати скаргу на порушення якогось права, передбаченого Протоколом до Конвенції, потрібно дізнатися, чи визнає Україна таке міжнародне положення, тобто чи закріпила вона за собою зобов’язання з виконання передбачених там норм та з якого часу.
 3. Європейський Суд не розглядає приватні спори. Це означає, що подати скаргу ви можете виключно на державу або його конкретний орган.
 4. Ви вичерпали всі способи захисту прав та свобод людини та громадянина на національному рівні. Це означає, що ви відстоювали свої права в судовій системі, в тому числі дійшли до вищої судової інстанції України. В Україні такою інстанцією є Верховний Суд. У деяких випадках такою інстанцією може бути апеляційний суд, наприклад, у справах про адміністративні правопорушення.
 5. Скарга подана не пізніше шести місяців після винесення остаточного рішення на національному рівні. Строк за загальним правилом визначається з тієї дати, коли вища судова або адміністративна установа, уповноважена приймати рішення у вашій справі, прийняла рішення або коли ви були повідомлені про це рішення. Зверніть увагу! Навіть якщо цей день випадає на неділю або на офіційний неробочий день, строк спливає в останній день шостого місяця.
 6. Ваша скарга заснована на перевіреній інформації та підкріплена доказовою базою.
 7. Скарга ще не була предметом розгляду в Європейському Суді з прав людини та не була подана на розгляд до іншого органу міжнародного розгляду, крім випадків, коли вона містить нові факти стосовно справи.

Якщо з цим ви розібралися та нічого не пропустили, тоді перейдемо до оформлення скарги.

Заповнюємо заяву до Європейського Суду з прав людини

Основні вимоги до подання скарги закріплені в статті 47 Регламенту Суду. Кожна заява повинна бути подана на спеціальному бланку. Формуляр скарги в ЄСПЛ російською мовою ви можете знайти на сайті Суду в розділі «Applicants» («Для заявників») за посиланням http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c.

Як і будь-яка інша заява, вона вимагає необхідних реквізитів, без яких ваші шанси на розгляд справи стрімко знижуються.

Таким чином, в заяві (скарзі) обов’язково повинно бути вказано:

 • ім’я, дата народження, громадянство та адреса заявника та, якщо заявник є юридичною особою, повна назва, дата створення або реєстрації, офіційний реєстраційний номер (за наявності) та офіційна адреса;
 • якщо у заявника є представник, то вкажіть його ім’я, адресу, номер телефону, факсу та електронну адресу, також потрібно вказати дату та оригінал підпису заявника в тому розділі, що стосується довіреності, та дату й оригінал підпису представника про те, що він погоджується на роботу в інтересах заявника;
 • державу, проти якої подається заява;
 • коротка та розбірлива інформація про факти порушення;
 • інформація про докази такого порушення;
 • короткі відомості про дотримання заявником вимог прийнятності;
 • підписи заявника та представника.

Звісно, ви не обмежені таким колом відомостей та, якщо забажаєте, можете її доповнити. Обмеження встановлено тільки в кількості сторінок. Суд не читатиме більше як 20 сторінок!

Які документи додаються до заяви до Європейського суду

До формуляру скарги необхідно додати копії наступних документів:

 1. копії документів, які підтверджують факт вчинення порушення;
 2. копії документів та рішень, які показують, що ви використали всі внутрішні засоби правового захисту;
 3. копії документів, що підтверджують дотримання вами строків звернення до ЄСПЛ;
 4. за наявності, копії документів з будь-якої іншої процедури з міжнародного розгляду або врегулювання, якщо це стосується справи;
 5. якщо заявник – юридична особа, то обов’язково додайте документи, які підтверджують повноваження представника.

Але запам’ятайте! Всі документи, які ви додаєте до заяви, подавайте в хронологічній послідовності, обов’язково їх пронумеруйте та чітко позначте.

Наша порада щодо заповнення формулярів: писати розбірливо, коротко, по суті, не використовувати скорочень. Це в ваших інтересах, щоб у Суду не було підстав для відхилення скарги.

Суд зможе прийняти до розгляду тільки належним чином заповнену заяву та подані всі необхідні документи.

Якщо з якоїсь причини при поданні скарги ви хочете зберегти анонімність, обов’язково вкажіть це, пояснивши вашу позицію. Рішення з цього приводу може прийняти тільки ЄСПЛ. Якщо прохання про надання анонімності буде задоволене, вас називатимуть за ініціалами або використовуючи одну літеру.

Неприйнятність скарги

Європейський Суд з захисту прав людини має право визнати скаргу неприйнятною на будь-якій стадії її розгляду.

Основними причинами для цього можуть бути:

 1. зловживання правом подання скарги;
 2. введення Суду в оману, звернення під вигаданим ім’ям або анонімно (без дозволу на те Суду) або якщо заява несумісна з положеннями Конвенції або Протоколів до неї;
 3. якщо заява є явно необґрунтованою;
 4. якщо ви використовуєте образи або лайку чи порушуєте зобов’язання про нерозголошення деталей перемовин з приводу укладення мирової угоди;
 5. якщо Суд вже розглядав скаргу, подану вами раніше, стосовно тих же фактів та тих же вимог;
 6. якщо Суд вважає, що заявник не зазнав істотної шкоди, якщо тільки повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї не вимагає розгляду скарги по суті, а також за умови, що за цією підставою не було відхилено жодну справу, яку національний суд розглянув у встановленому порядку.

Якою мовою звертатися до ЄСПЛ

Офіційними мовами Суду є англійська та французька. Але ніхто не обмежує вас у праві звернутися до Секретаріату офіційною мовою однією з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковому етапі провадження ви можете отримувати кореспонденцію з Суду тією ж мовою.

Однак не все так просто. Все спілкування та оформлення документів у справі для іншої сторони, які подаються заявниками або їх представниками відносно слухань або після того, як заяву було визнано прийнятною, повинно здійснюватися однією з офіційних мов Суду. Винятки можуть мати місце тільки за дозволом голови Палати. Якщо такий дозвіл все ж було надано, на сторону, яка звернулася з таким проханням покладається відповідальність щодо забезпечення перекладу та відшкодування витрат з перекладу на англійську або французьку мови усних аргументів або письмових заяв.

Усі рішення Європейського Суду з прав людини виносяться або англійською, або французькою мовою, крім випадків, коли Суд вирішує зробити це обома офіційними мовами.

Як звернутися до Європейського Суду з прав людини в Україні

Скарги до ЄСПЛ направляються тільки поштою!

Скарга до Європейського Суду з прав людини не може бути подана факсом, оскільки Суд вимагає заяву з оригіналом підпису. Вам не потрібно приїжджати до Страсбурга особисто та представляти справу усно.

Адреса, за якою потрібно відправити форму заяви:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 STRASBOURG CEDEX

Скарга до Європейського Суду з прав людини: вартість

Не може не радувати той факт, що за розгляд справи ЄСПЛ сплачувати не потрібно.

Дата подання заяви

Датою подання заяви вважається дата, коли форму, що відповідає всім необхідним вимогам, було направлено на адресу суду. Датою відправлення буде вважатися дата поштового штемпеля.

Датою прийняття заяви, як правило, вважається дата першого повідомлення від заявника, в якому викладено, хоча б у стислій формі, предмет заяви. Однак за наявності достатніх підстав Суд може вирішити, що датою прийняття може вважатися інша дата.

От і все! Все, що ви могли зробити для захисту вашого права, ви зробили. Далі справа за Європейським Судом з прав людини. Тепер розглянемо, як же відбувається розгляд справи.

Основні етапи розгляду скарги в Європейському Суді з прав людини

В першу чергу Суд повинен перевірити, чи прийнятна подана вами скарга. Якщо ці вимоги не дотримано, скарга відхиляється. Рішення Європейського Суду з прав людини є остаточним.

Якщо ж ви, керуючись нашими рекомендаціями, все правильно зробили, скарга буде відповідати критеріям прийнятності. Тому Суд пропонує сторонам (вам та державі-відповідачу) дійти згоди та мирової угоди. Якщо ж мирова угода не буде досягнута, Суд розгляне справу «по суті», тобто визначить, чи було порушення Конвенції.

Розгляд справи Європейським Судом з прав людини: строки та склад

Так, нагадаємо ще раз, їхати вам нікуди не варто з наступних причин:

 • провадження в цьому Суді письмове, тому якщо хочете донести до відома Європейського Суду якусь інформацію, подавайте її в письмовому вигляді. Ви отримаєте від Європейського Суду з прав людини повідомлення про будь-яке прийняте рішення. Публічні слухання проводяться у виняткових випадках (якщо одна або більше Сторін вимагають цього або таке рішення прийняла Палата за власною ініціативою);
 • у випадку необхідності представники Європейського Суду з прав людини самі зв’яжуться з вами для уточнення необхідних деталей. Крім того, враховуйте, що навіть після прийняття скарги до провадження будь-яка затримка з відповіддю на лист Секретаріату або відсутність відповіді, а також ненадання інформації або документів за запитом Суду можуть розцінюватися як втрата інтересу з боку заявника до процесу розгляду скарги. Це може призвести до того, що Суд не розглядатиме скаргу.

Строки вирішення судом справи

Внаслідок великої кількості справ доволі складно визначити їх строк розгляду. Тому Європейський Суд з прав людини розглядає скарги залежно від складності та важливості поставлених питань.

Після того, як ви подали скаргу, вона потрапляє до канцелярії, де розподіляється до відповідного відділу, який займається її попереднім розглядом та підготовкою. Тільки після того, як Суд отримає повністю заповнений формуляр з усіма підтвердними документами, буде заведено досьє, в якому зберігатиметься листування з вами та документи. Йому надається номер та Суд може з вами зв’язатися для встановлення необхідної інформації.

Далі після того, як у Європейського Суду з прав людини буде зібрана вся інформація, її передають на розгляд певному складу Суддів. Це може бути:

 • Один суддя. В основному приймає рішення про неприйнятність скарги, яке є остаточним. Оскаржити це рішення у вас не вийде. Якщо такий суддя не визнає скаргу неприйнятною або не вилучить її з переліку справ, то він передає її до Комітету або Палати для подальшого розгляду.
 • Комітет з 3 суддів. Розглядає шаблонні справи, тобто такі, які вже розглядалися Судом раніше.
 • Палата з 7 суддів. Розглядає справи, які не є шаблонними, а також міждержавні справи.
 • Велика Палата з 17 суддів. Зверніть увагу! Цьому органу жодні справи не передаються. Така Палата може розглянути справу тільки у випадку, якщо Палата з 7 суддів відмовиться від її розгляду. В основному, це відбувається щодо скарг, які стосуються особливо важливих питань щодо тлумачення Конвенції або Протоколів до неї, або якщо рішення питання, що розглядається Палатою, може призвести до несумісності з рішенням, прийнятим Судом раніше.

Прийняття рішення судом

За висновками розгляду скарги Європейський Суд з прав людини приймає рішення про встановлення або не встановлення порушення якогось права. У першому випадку він уповноважений призначити компенсацію, тобто грошову суму як відшкодування за спричинену шкоду. Суд може також присудити державі-відповідачеві відшкодування ваших витрат в ході розгляду скарги.

Зверніть увагу, Європейський Суд з прав людини не може скасовувати рішення національних судів.

Рішення Комітету є остаточним, а Палати – тільки через 3 місяці після його оголошення. Цей строк дається для того, щоб у вас або у держави була можливість оскаржити таке рішення до Великої Палати, рішення якої є остаточними та оскарженню не підлягають.

Таке оскарження можливе також в тому випадку, якщо було встановлено факт, який міг би мати вирішальне значення, та який був невідомий Суду при прийнятті рішення та обґрунтовано не був відомий стороні. В такому випадку ви можете протягом шести місяців після того, як вам стало відомо про такий факт, звернутися до Суду з клопотанням про перегляд рішення.

Щодо відповіді на питання, чи можна не виконувати рішення Європейського Суду, то держави, які є сторонами у розглянутих справах, зобов’язуються виконувати рішення Європейського Суду з прав людини. Контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини належить до компетенції Комітету Міністрів Ради Європи.

Як захистити свої права в європейському суді

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки з практики Європейського Суду з прав людини:

 1. Європейський Суд з прав людини – це не «суд четвертої інстанції», а один з механізмів міжнародного захисту прав та свобод людини та громадянина. Він не може скасовувати рішення національних судів.
 2. Перед тим, як подавати скаргу, потрібно вичерпати внутрішні засоби правового захисту для того, щоб дати можливість національним органам та передусім судам попередити або виправити передбачувані порушення на місцевому рівні.
 3. Для того, щоб ваша скарга з найбільшою ймовірністю була прийнята Судом, врахуйте всі вимоги про те, як звернутися до Європейського Суду з прав людини, які були згадані вище.
 4. Майте на увазі, щодо рішення про неприйнятність скарги Європейським Судом ця процедура оскарження не передбачена.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru