Відкрити меню

Які штрафи накладаються при перевірці держпраці


Стисло по темі перевірок держпраці

В останні роки серед найнебезпечніших контролюючих органів нерідко підприємці називають саме Державну службу з питань праці (часто її ще називають Держпраця, трудова інспекція або «трудовики»). І це не дивно, адже пристрасті навколо цього органу не вщухають: то порядок трудових перевірок прийняли, то відмінили, то знову прийняли. «Підливають масла у вогонь» і нові законопроекти із зміни сум трудових штрафів, проекти Трудового кодексу і навіть проекти по зміні зовсім «свіжого» порядку трудових перевірок.

Загалом, законодавче життя кипить, і для того, щоб не розгубитися перед представниками трудової інспекції, коли вони прийдуть до вас на перевірку, треба знати особливості їх роботи. Тому ми і поговоримо про перевірки держпраці у 2020 році, їх суть та особливості.

Які штрафи накладаються при перевірці держпраці

За правилами Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 05.04.2007 №877-V, державний контроль буває плановий і позаплановий. Що це означає?

Плановий контроль проводиться контролюючими органами за річним планом. Тобто, будь-який суб’єкт господарювання може відкрити план перевірок на рік і подивитися, чи є він у списку «щасливчиків», а також дізнатися час перевірки та предмет перевірки. Найзручніше це робити на сайті https://inspections.gov.ua/. Це новий пілотний проект з планування заходів держконтролю, проте вже зараз там зібрані плани багатьох контролюючих органів, у тому числі і план перевірок Держпраці. Найчастіше вона проводить контроль за виконанням вимог законодавства про охорону праці.

Позаплановий контроль проводиться без попередження. Тобто, заздалегідь не можна дізнатися, чи будуть вас перевіряти у поточному році. Одним з таких видів позапланового контролю вважається перевірка трудової інспекції. Її ще називають трудова перевірка або інспектування. Вона проводиться як у вигляді інспекційного відвідування, так і невиїзного інспектування. Відрізняються вони тим, що перше проводиться в приміщенні роботодавця, а друге – в приміщенні Держпраці без виїзду до роботодавця.

Об’єднує їх те, що порядок проведення регулюється загальним нормативним актом – постановою КМУ «Деякі питання здійснення державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю» від 21.08.2019 №823 (далі – Постанова №823).

Органи перевірки трудової інспекції

Перевіряти виконання трудового законодавства уповноважені як інспектори праці Держпраці, так і інспектори праці органів місцевого самоврядування. Різниця в тому, що інспектори Держпраці можуть перевіряти будь-які порушення, а ось інспекторам органів місцевого самоврядування довірили перевірку лише 3 питань.

Серед них своєчасна і в повному обсязі оплата праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Підстави для трудової перевірки

Для того, щоб представники трудової інспекції могли з’явитися на порозі у роботодавця, потрібні відповідні підстави. Є кілька найпоширеніших із них.

 1. Скарга працівника або будь-якої людини, якщо порушили трудові права (припустимо, не виплатили вихідну допомогу або незаконно звільнили за скороченням або за прогул).
 2. Рішення керівника органу контролю (якщо мова йде про виявлення неоформлених трудових відносин).
 3. Рішення суду (наприклад, якщо при звільненні не був дотриманий порядок звільнення, порядок видачі трудової книжки або розрахунку, звільнення вважається незаконним і його можна оскаржити, тобто присутнє порушення, про який суд теоретично може повідомити до трудової інспекції).
 4. Інформація Державного комітету статистики про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.
 5. Інформація від податківців про:
 • невідповідність між кількістю працівників і обсягами виробництва (виконаних робіт, наданих послуг);
 • порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень.
 1. Інформація Пенсійного фонду України про:
 • нарахування 30 і більше відсоткам працівників заробітної плати, яка менша мінімальної заробітної плати на відповідний період;
 • роботодавців, які не подали повідомлення про прийняття працівника на роботу;
 • роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилася на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами у одного роботодавця понад рік;
 • роботодавців, у яких число осіб, що працюють через цивільно-правові договори, становить 30 і більше;
 • роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.
 1. За зверненням Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, народного депутата.
 2. У разі невиконання вимог припису інспекції праці.

Як бачите, потрібну для трудової перевірки інформацію представники трудової інспекції можуть отримувати легко, тому ніхто не застрахований від їх появи на підприємстві. В такому випадку варто знати, які права і обов’язки є у вас, а що заборонено робити інспектору при проведенні трудової перевірки. Про це далі.

Коли можна не пустити трудову інспекцію

Яке б важлива підстава для проведення трудової перевірки не була, роботодавець має право не пустити інспекцію на перевірку, якщо:

 • у інстектора немає службового посвідчення;
 • немає затвердженої форми акта інспекційного відвідування.

Тому обов’язково потрібно перевіряти у представника трудової інспекції його службове посвідчення. Немає посвідчення – немає перевірки. Більш того, краще ще й перевірити його дійсність в Реєстрі службових посвідчень на сайті Держпраці (http://dsp.gov.ua/category/zdiisnennia-derzhavnoho-kontroliu-za-doderzhanniam-zakonodavstva-pro-pratsiu/).

З формою акту складніше. На даний момент ця форма затверджена Наказом Мінсоцполітики «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення заходів державного нагляду і контролю за дотриманням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів» від 18.08.2017р №1338. Тобто, де-факто ця форма є, а значить підстав не допустити до перевірки трудову інспекцію з цієї причини немає. Але з юридичної точки зору цей Наказ все ще посилається на старий порядок проведення трудових перевірок, який суд визнав недійсним. Тобто, де-юре потрібної відповідної форми акту поки ще немає. Хоча трудова інспекція на практиці це не враховує.

Повноваження трудової інспекції

Представники трудової інспекції мають широкі повноваження. Тому, при наявності свого службового посвідчення, вони на законних підставах без попередження можуть, наприклад:

 • проходити в будь-які приміщення об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця (якщо мова йде про трудову перевірку з питань виявлення неоформлених трудових відносин);
 • отримувати копії і знайомитися з оригіналом будь-яких документів, ведення яких передбачено трудовим законодавством, які містять інформацію про предмет трудової перевірки;
 • задавати керівнику або працівникам об’єкта відвідування питання, отримувати усні та/або письмові пояснення;
 • фіксувати проведення трудової перевірки.

До речі, такі вимоги трудової інспекції, як подання документів або пояснень для роботодавця вважаються обов’язковими. А ось для працівників такого обов’язку не встановлено. Звідси висновок: працівники законно можуть мовчати і не давати ніяких пояснень. Основний аргумент – ст.63 Конституції України.

Але, роботодавець повинен пам’ятати, що трудовий інспекції забороняється забирати у нього копії фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, комп’ютери та їх частини. Тобто, можна тільки ознайомитися з оригіналами, отримати всі необхідні копії і виписки, не більше.

Права роботодавців

Для того, щоб представники трудової інспекції не виходили за рамки своїх повноважень при проведенні трудової перевірки, роботодавцю дозволяється наступне.

 1. Отримати копію направлення на проведення інспекційного відвідування. Радимо користуватися цим правом, адже в направленні на проведення трудової перевірки зазначено багато корисної інформації: предмет трудової перевірки, термін перевірки, об’єкт інспектування, тощо.
 2. Вимагати припинення трудової перевірки в разі перевищення максимального терміну її проведення. Такий термін загальний для всіх і становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем ​​надання всіх необхідних документів інспектору.
 3. Вимагати від представників трудової інспекції внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (при його наявності) перед наданням акту для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою.
 4. Вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації.
 5. Оскаржити дії трудової інспекції.
 6. Отримувати консультативну допомогу від трудової інспекції.
 7. Фіксувати проведення трудової перевірки.

Результат трудової перевірки

За результатами трудової перевірки представники трудової інспекції складають два документа: акт та припис щодо усунення виявлених порушень трудового законодавства.

За правилами нової Постанови №823, якщо роботодавець виправляє свої помилки, це майже завжди звільняє його від фінансових санкцій. Виняток становлять випадки виявлення порушення у вигляді неоформлених працівників.

На жаль, це правило ніяк не впливає на притягнення до адміністративної відповідальності.

Штрафи трудової інспекції

Основні штрафи, які найбільш часто застосовують представники трудової інспекції на практиці за порушення законодавства про працю, вказані в ст.265 КЗпП і ст.41 КУпАП. Але, оскільки суми трудових штрафів можуть легко перевершити кримінальну та адміністративну відповідальність, детально зупинимося саме на них.

Відзначимо, що зараз це питання реформується українським законодавцем. Тому розглянемо його з урахуванням вже прийнятого 12 грудня проекту Закону України «Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України» (далі – законопроект №1233). Як передбачено Прикінцевими положеннями законопроекту №1233, закон вступить в силу з дня, наступного за його опублікуванням.

Отже, прайс за порушення трудового законодавства включає в себе:

 1. 30 мінімальних заробітних плат (далі – МЗП) за кожного працівника в разі:
  • фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);
  • оформлення працівника на неповний робочий час в разі роботи на повний робочий час;
  • виплати зарплати в «конверті».

У законопроекті №1233 за такі порушення передбачено штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат (МЗП) за кожного такого працівника. І тільки для юридичних осіб – платників єдиного податку ІІІ групи та фізосіб-підприємців – платників єдиного податку І-ІІІ групи за вчинення в перший раз таких порушень загрожує попередження. Повторно за вчинення вчинення будь-якого такого порушення протягом 2 років = 30 МЗП за кожного працівника.

 1. 3 МЗП в разі:
 • порушення термінів виплати зарплати та інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць;
 • виплата зарплати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, в неповному обсязі.

У законопроекті №1233 цю частину залишили без змін.

 1. 10 МЗП за кожного працівника в разі:
 • недотримання мінімальніх державних гарантій в оплаті праці (у законопроекті №1233 за таке порушення загрожує 2 МЗП за кожного працівника);
 • недотримання встановлених законом гарантій та пільг по працівникам-військовослужбовцям (законопроекті №1233 за таке порушення стягується 4 МЗП за кожного працівника, але бонус знову отримують платники єдиного податку – підприємства на ІІІ групі та роботожавці І-ІІІ групи, яким загрожує лише попередження).
 1. 3 МЗП може погрожувати роботодавцю в разі недопуску до проведення трудової перевірки. Законопроект №1233 в цій частині залишив все як є.
 2. 100 МЗП за недопуск до проведення перевірки з питань виявлення порушень, за які загрожує штраф в 30 МЗП за кожного працівника. Законопроект №1233 зменшив штраф за таке порушення до 16 МЗП.
 3. Порушення інших вимог трудового законодавства, крім вищевказаних, зараз коштує 1 МЗП. Законопроект №1233 передбачає за такі порушення штраф в 1 МЗП за кожне порушення, а за повторне вчинення протягом року – 2 МЗП за кожне порушення.
Які штрафи накладаються при перевірці держпраці

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі перевірки Держпраці в Україні:

 1. Всі перевірки можна розділити на два типи: планова перевірка Держпраці та позапланова (трудова перевірка).
 2. Трудові перевірки проводять як інспектори Держпраці, так і інспектори органів місцевого самоврядування.
 3. Не допустити представника інспекції до перевірки можна тільки при наявності одної з підстав: немає службового посвідчення, немає затвердженої форми акту інспектування.
 4. Термін трудової перевірки становить 10 робочих днів для всіх суб’єктів господарювання, які використовують найману працю.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru