Відкрити меню

Якою є компенсація за невикористану відпустку при звільненні


Стисло по темі компенсації за невикористану відпустку при звільненні

Надання відпустки в Україні регулюється Кодексом законів про працю та Законом України «Про відпустку», а також іншими нормативними актами. Для окремих категорій працівників щорічна основна відпустка надається по особливим правилам. Наприклад, особливості надання відпустки педагогічним працівникам встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346, а державним службовцям – Законом України «Про державну службу» № 889-VIII.

У цій cтатті ми розглянемо особливості та загальні правила надання щорічної відпустки, її терміни станом на поточний рік в Україні, законодавчу базу, що регулює ці питання. Також опишемо, як проводиться розрахунок компенсації за невикористану відпустку при звільненні та які категорії працівників мають право на більш тривалу відпустку. Більш детально про порядок та підстави звільнення за ініціативою роботодавця, за згодою сторін, за скороченням – читайте наші статті про звільнення: «Якими є підстави для припинення трудового договору», «Які є спірні питання під час звільнення за скороченням штату», «Яким є порядок звільнення за прогул без поважних причин».

Види щорічних відпусток

Законом України «Про відпустки» передбачено, що щорічна відпустка буває двох видів:

 1. основна (надається в обов’язковому порядку);
 2. додаткова (передбачений в зв’язку з особливими, шкідливими або важкими умовами праці).

Щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який веде відлік від моменту прийому на роботу.

За загальним правилом трудового законодавства, роботодавець може встановлювати, що на його підприємстві щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам з більшою тривалістю, ніж це передбачено законом. Але ніяк не менше.

Кількість днів основної оплачуваної відпустки для окремих працівників

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки становить:

 • для інвалідів 1 та 2 груп – 30 календарних днів;
 • для інвалідів 3 групи – 26 календарних днів;
 • для неповнолітніх співробітників (до 18 років) – 31 календарний день;
 • для педагогічних працівників – до 56 календарних днів;
 • для державних службовців – 30 календарних днів.

Розрахунок періоду щорічної відпустки

Право працівника на основну відпустку повної тривалості за перший рік роботи настає, якщо він пропрацював на підприємстві мінімальний термін у 6 місяців. Це не означає, що до закінчення цього терміну працівник не має права на відпустку. До закінчення 6-місячного терміну вона розраховується пропорційно відпрацьованому часу.

На щорічну відпустку повної тривалості, незалежно від періоду роботи, мають право такі категорії співробітників (якщо вони виявили бажання на вихід у відпустку):

 1. інваліди;
 2. неповнолітні;
 3. чоловіки, чиї дружини перебувають у відпустці в зв’язку з вагітністю;
 4. жінки перед відпусткою у зв’язку з вагітністю або після неї;
 5. жінки, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину-інваліда;
 6. ті, хто працюють за сумісництвом;
 7. працівники, які мають путівки в санаторії;
 8. працівники, які не використали відпустку на попередньому місці роботи і не отримали компенсацію за невикористану відпустку;
 9. вихователі дитбудинків сімейного типу.

Особливості надання основної відпустки

 • Згідно із Законом України про відпустки, роботодавець надає відпустки згідно графіку, який узгоджується з профспілковим органом (якщо він є на підприємстві) та доводиться до відома працівників.
 • Працівник повинен повідомити письмово про дату початку відпустки за 2 тижні до встановленого графіком дня її початку.
 • Заробітна платня за відпустку виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.
 • Свою відпустку можна розбити на частини різної тривалості за умови, якщо основна частина безперервної відпустки становитиме не менше 14 календарних днів.
 • Невикористану частину щорічної відпустки потрібно надати співробітнику до кінця робочого року, але не пізніше аніж протягом наступного року за попередній рік.
 • Відпустка обов’язково повинна переноситись або продовжуватись в таких випадках:
 • хвороба працівника;
 • виконання державних або громадських обов’язків;
 • настання відпустки по вагітності та пологах;
 • якщо щорічна відпустка збігається з відпусткою по навчанню.

Компенсація за невикористану відпустку в Україні

Ненадання щорічної відпустки працівнику більш ніж 2 роки поспіль – законом заборонене. За бажанням працівника він може отримати грошову компенсацію за частину невикористаної відпустки, але в підсумку загальна кількість днів основної та додаткової відпустки не повинна бути меншою 24 днів на рік.

Неповнолітні працівники повинні йти в оплачувану відпустку щороку. Отримання ними компенсації навіть за частину відпустки законом не допускається.

Розрахунок невикористаної відпустки при звільненні проводиться таким чином: якщо працівник звільняється та не встигає використати щорічну відпустку, йому надається грошова компенсація за всі невикористані дні основної відпустки. Для працівників, які мають дітей або дитину-інваліда 1 групи – також і за дні додаткової відпустки.

Уся невикористана відпустка при звільненні компенсується виходячи з розміру заробітної плати та інших виплат, які отримав працівник за останні 12 календарних місяців до звільнення. Загальна сума ділиться на кількість календарних днів у році без урахування святкових та вихідних. Отриманий результат множиться на кількість днів відпустки. Святкові і неробочі в розрахунок не включаються та не оплачуються.

Якою є компенсація за невикористану відпустку при звільненні

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі відпусток та компенсації за невикористану відпустку:

 1. Щорічна основна оплачувана відпустка надається тривалістю 24 календарних дня. Для окремих категорій працівників законодавством України передбачена більша тривалість основної відпустки.
 2. Щорічна відпустка повної тривалості повинна надаватись працівнику після 6 місяців роботи, а до цього часу – пропорційно відпрацьованому часу. Окремим категоріям працівників відпустку повної тривалості надають незалежно від кількості відпрацьованого часу.
 3. Компенсація за невикористану відпустку при звільненні в Україні виплачується за частину самої основної відпустки. Також така компенсація за невикористану відпустку при звільненні виплачується, якщо працівник не встиг її використати. Розрахунок за невикористану відпустку при звільненні проводиться виходячи з заробітної платні та інших виплат, отриманих працівником за 12 місяців до дати розрахунку компенсації.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru