Відкрити меню

Якими є підстави для припинення трудового договору


Стисло по темі припинення трудового договору

Варто пам’ятати, що чинне законодавство про працю, в першу чергу, покликане захищати права працівників та основні трудові права, закріплені Конституцією України:

 1. кожен вільно обирає роботу та вільно на неї погоджується;
 2. забороняється використання примусової праці;
 3. незаконне звільнення забороняється, кожному гарантується захист від нього.

Про законність та незаконність розірвання трудових відносин у 2020 році, та інші питання щодо припинення трудового договору читайте далі в нашій статті.

Загальна характеристика підстав припинення трудового договору

Підстави припинення трудового договору перераховані в ст. 36 Кодексу законів про працю, цей перелік має такий вигляд:

 • згода сторін;
 • закінчення строкового трудового контракту (окрім випадків, коли фактично трудові правовідносини тривають та ніхто із сторін не вимагає розірвання контракту);
 • коли працівника або роботодавця як фізичну особу-підприємця призивають на військову службу (за винятком випадків, коли за працівником повинні зберегти місце роботи та посаду);
 • коли трудовий договір розривають за бажанням працівника, відбувається припинення трудового договору за згодою сторін чи на вимогу профспілки;
 • коли працівника переводять (з його згоди) в іншу компанію (підприємство, установу, організацію) або він переходить на виборну посаду (стає депутатом, міським головою, президентом і так далі);
 • якщо працівник відмовляється переводитися на роботу в іншу місцевість разом із своїм підприємством, установою, організацією, а також у разі відмови продовжувати роботу при зміні істотних умов праці;
 • якщо вступив в законну силу вирок суду, яким працівник засуджений (за винятком випадків, коли його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном) до позбавлення волі або іншого покарання, яке виключає можливість працювати на цьому підприємстві, установі, організації;
 • якщо трудовий договір (контракт) укладено з порушенням вимог антикорупційного законодавства;
 • якщо працівник підпадає під дію Закону України «Про очищення влади»;
 • за умовами контракту;
 • на підставах, які передбачені законами України.

Звідси можна зробити висновок, що загальні підстави припинення трудового договору закріплені законом, а інші підзаконні акти та нормативно-правові документи не можуть регулювати такі питання. Прикладом такого закону може бути Закон України «Про державну службу», який в ст. 83 містить окремі підстави для припинення державної служби та які не передбачені КЗпП.

Коли трудовий договір не припиняється:

 1. при зміні підпорядкованості підприємства, установи, організації;
 2. у разі зміни власника підприємства, в разі його реорганізації (злиття, приєднання, розподілу, виділення, перетворення), окрім випадків скорочення чисельності або штату працівників.

Далі ми розберемо найбільш поширені окремі випадки розірвання трудових відносин.

Звільнення за згодою сторін

Однією з підстав розірвання договору є звільнення за згодою сторін (стаття 36 п.1 КЗпП). Воно дає дві переваги:

 • дозволяє достроково розірвати договору, якщо у його сторін немає причин для припинення, передбачених ст. 39, 40, 41 КЗпП України (тобто з ініціативи працівника або роботодавця);
 • дає певні переваги при постановці на облік в центр зайнятості, зокрема по термінам оформлення та сумам виплат допомоги по безробіттю.

Розірвання договору з ініціативи працівника

Працівник може звільниться за власним бажанням як з укладеним на невизначений термін договором (ст. 38 КЗпП), так і за строковим (ст. 39 КЗпП). Але більшість випадків стосується «нетермінового» договору, тому на ньому й зупинимося докладніше.

Є 4 ключові моменти припинення трудового договору з ініціативи працівника.

 1. Необхідно попередити роботодавця письмово за 2 тижні до запланованої дати розірвання трудових відносин. Порядок звільнення передбачає, що повинна податись заява на звільнення за власним бажанням (стандартної форми), після чого її потрібно завізувати у безпосереднього керівника та здати в канцелярію підприємства. Хоча, з точки зору закону, візувати та особисто нести її куди-небудь не обов’язково, можна надіслати поштою, наприклад.
 2. У встановлених законом випадках (переїзд на нове місце проживання, проходження навчання, вагітність, догляд за інвалідом та інших) відпрацьовувати 2 тижні не обов’язково, досить просто повідомити роботодавця про термін свого виходу.
 3. Якщо протягом терміну, зазначеного в заяві, працівник залишився на роботі, роботодавець не може його звільнити, окрім випадків, коли на його місце вже запросили іншого працівника, якому не можна відмовити в працевлаштуванні згідно закону.
 4. Окремою підставою для звільнення за власним бажанням без 2-тижневого відпрацювання є порушення (невиконання) роботодавцем законодавства про працю, умов колективного чи трудового договору.

Розірвання відносин у зв’язку із скороченням

Це один з найбільш частих випадків припинення трудового договору з ініціативи власника (як і звільнення за прогул чи пияцтво), що зустрічаються не тільки в нашій практиці, але і в цілому по країні.

Звільнення за скороченням передбачено п.1 ч.1 ст. 40 КЗпП, звучить ця норма наступним чином: «Трудовий договір (…) може бути розірваний власником або уповноваженим ним органом лише у разі (…) скорочення чисельності або штату працівників».

При цьому, неможливе:

 • звільнення під час лікарняного, коли людина тимчасово непрацездатна, крім випадків відсутності на роботі протягом більш як 4-х місяців поспіль (законом може бути встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні);
 • звільнення у відпустці, в тому числі декретній.

Однак і в цих випадках працівника можна звільнити, якщо підприємство, установа, організація повністю ліквідується. Більш докладно про звільнення за скороченням штату ви можете прочитати в окремій статті.

Порядок розірвання договору

Єдиний порядок, як і організація процесу, трудовим кодексом не передбачені. Однак, порядок припинення трудового договору передбачає виконання певних дій роботодавцем.

 1. Видається наказ про припинення трудового договору, обов’язково із посиланням на статтю КЗпП. Якщо в наказі неправильно вказано підставу – це уже може бути підставою для його оскарження. Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору видається на руки в разі звільнення з ініціативи роботодавця, в інших випадках він видається на вимогу.
 2. Проводиться розрахунок з працівником. Більш докладно про виплати, які передбачені при звільненні, читайте в статті «Як відбувається виплата вихідної допомоги при звільненні».
 3. Видається трудова книжка.

У окремих випадках не можна звільнити працівника, не запропонувавши йому іншу роботу. Це стосується звільнення внаслідок скорочення чисельності або штату, невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, поновленню на роботі працівника, який раніше цю роботу виконував.

Без виконання цих умов розірвання договору може бути визнане незаконним.

У повсякденній юридичній практиці часто зустрічається питання про те, що коли відбувається розірвання трудових відносин, яким днем це все оформляється. Днем звільнення вважається останній робочий день, він обов’язково вказується в наказі чи розпорядженні роботодавця.

Ніяких змін в законодавстві з цих питань за останні роки не відбулося, окрім надання певним категоріям громадян (які постраждали під час Революції Гідності та репресій комуністичного режиму) переважного права залишатись на роботі при звільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці. Це означає, що звільнення буде відбуватися в такому ж порядку і з тих самих підстав, що й раніше.

Якими є підстави для припинення трудового договору

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі припинення трудового договору:

 1. Трудове законодавство в Україні направлене на захист прав тих, хто працює, навіть при звільненні.
 2. Кодексом законів про працю передбачені підстави для розірвання трудового договору як з ініціативи працівника чи роботодавця, так і з причин, незалежних від волі сторін.
 3. При різних видах звільнень є деякі нюанси. Проте, у всіх випадках обов’язковим є видача працівникові трудової книжки та розрахунку. Розрахунки при звільненні також включають компенсацію за невикористану відпустку та вихідну допомогу. В окремих випадках обов’язковим є видача звільненому працівникові наказу про звільнення.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru