Відкрити меню

В якому порядку надаються щорічні додаткові відпустки в Україні


Стисло по темі додаткових відпусток

В Україні передбачено декілька видів відпусток, серед яких в першу чергу виділяють щорічну відпустку. Вона, в свою чергу, поділяється на основну та додаткову, а додаткова – на оплачувану та неоплачувану.

Право на основну відпустку в Україні мають всі ті, хто працює за трудовим договором, незалежно від того:

 • якої форми власності, виду діяльності чи галузевої належності підприємство, установа або організація;
 • чи є роботодавець юридичною або фізичною особою;
 • чи є працівник громадянином України, іноземцем або ж особою без громадянства.

Головне, щоб трудові відносини були офіційно оформлені.

Більш детально про надання щорічної основної відпустки, розмір та порядок виплати компенсації за щорічну основну відпустку читайте в статі: «Якою буде компенсація за невикористану відпустку в України».

Однак право на додаткову оплачувану відпустку виникає далеко не у всіх. Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам у разі настання спеціальних юридичних фактів (підстав). У цій статті ми з’ясуємо, що собою представляють щорічні додаткові відпустки у 2020 році, їх види, порядок надання, тривалість додаткових оплачуваних відпусток та ін.

Законодавство про додаткові відпустки

Правовою основою для врегулювання всіх трудових відносин в Україні, в т.ч. що стосуються питання додаткових відпусток, є Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП). Вузькоспеціалізованим нормативно-правовим актом, який присвячений саме питанню відпусток, є Закон України «Про відпустки».

Існують ще й інші спеціальні закони, в яких є норми про відпустки. Але про це ми поговоримо далі.

Щорічна додаткова відпустка і порядок її надання

Щорічно роботодавець складає графік відпусток, де визначається послідовність, в якій працівники будуть іти у відпустки. Така послідовність повинна максимально відповідати як інтересам працівників, так і забезпечувати безперебійне продовження функціонування підприємства під час їх відсутності

Ця черговість не є чимось таким, чого не можна змінити або відкоригувати. Якщо виникають якісь обставини, що вимагають зміни часу надання відпусток, то працівник і роботодавець можуть за взаємною згодою відступити від черговості, прописаної в графіку.

Для отримання щорічної додаткової відпустки працівник повинен звернутися до керівника із заявою про надання додаткової відпустки. Заява на додаткову оплачувану відпустку подається заздалегідь, не менше ніж за 2 тижні до дати початку відпустки.

Керівник приймає рішення і видає розпорядчий акт у формі наказу на додаткову оплачувану відпустку (або розпорядження). У розпорядчому акті вказується, за який робочий період надається ця відпустка, його початкова та кінцева дата, необхідність здійснити розрахунок відпускних. Працівник має право ознайомитися з наказом.

Можна додаткову відпустку приєднати до основної або ж брати їх окремо. Для деяких осіб відпустка може надаватися в конкретні періоди року, в залежності від специфіки їх професії, або суміжної діяльності, навчання і т.д.

Щорічна основна та додаткова відпустка можуть надаватися тривалістю, яка сумарно не перевищує 59 (а в окремих випадках – 69) календарних днів.

Перелік професій, яким надається додаткова відпустка

Додаткова відпустка на підприємствах, де робота має негативний вплив на здоров’я і де є шкідливі виробничі фактори, щорічно надається в залежності від професії і галузі виробництва до 35 днів. Переліки таких професій та виробництв, робота на яких дає право на цей вид відпустки затверджені спеціальними Списками, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290.

До галузей з шкідливими і важкими умовами праці відносяться, наприклад:

 1. видобувна промисловість;
 2. металургія;
 3. хімічне виробництво;
 4. виробництво електроенергії, газу та води;
 5. виробництво обладнання для радіо, телебачення та зв’язку;
 6. авіаційне та оборонне виробництва;
 7. будівництво та ін. галузі.

Оплачувана щорічна додаткова відпустка до 35 днів надається також працівникам, діяльність яких несе підвищене навантаження емоційного, інтелектуального, нервового характеру або ризик для здоров’я.

Це, зокрема, такі сфери діяльності, як:

 • охорони здоров’я, освіти і соціальна допомога;
 • інфекційні та туберкульозні (протитуберкульозні) лікувально-профілактичні установи;
 • роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;
 • надання ритуальних послуг;
 • роботи в особливих природних умовах та ін.

Щорічна додаткова відпустка за ненормований робочий день

Особи, яким встановлено ненормований робочий час, мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 днів. Це право виникає через специфіку характеру праці людей з ненормованим робочим днем, коли кожен робочий день може мати різну тривалість.

Якщо потрібно, такі працівники виконують роботу понад норму. Але цей режим праці і надурочний – не одне й те саме. Щорічна відпустка за ненормований робочий день є компенсацією не тільки за додаткове навантаження, а й за особливості такого типу робочого часу.

Питання про конкретну тривалість цієї відпустки регулюється колективним договором.

Щорічна додаткова відпустка за роботу з комп’ютером

Робота на ЕОМ (тобто на комп’ютері), в т.ч. персональному, з будь-яким монітором вважається роботою особливого характеру і занесена в вищезгадані списки. З урахуванням такої специфіки законом надається до 4 днів додаткової оплачуваної відпустки.

Конкретна її тривалість також встановлюється колективним чи трудовим договором. Вона залежить від часу роботи саме в цих умовах і рахується пропорційно відпрацьованому часу. Роботодавець повинен вести окремий табель робочого часу за комп’ютером.

Окремі категорії осіб, які мають право на додаткову відпустку

Закон про відпустки в Україні в 2017 р встановлює невичерпний перелік тих працівників, кому належить право на додаткову оплачувану відпустку. Законодавець вказує на можливість існування ще інших видів професій.

Крім уже розглянутих нами категорій, до таких належать також:

 • держслужбовці та поліцейські: додаткова відпустка державним службовцям за вислугу років надається у співвідношенні 1 день додаткової відпустки за кожен рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу роботи. Це ж стосується і поліцейських службовців. Така відпустка максимально може становити 15 днів;
 • судді і прокурори, посадові особи органів місцевого самоврядування, працівники дипломатичної служби – до 15 днів додаткової відпустки за наявності стажу роботи на відповідних посадах більше 10 років;
 • деякі чорнобильці (інваліди з числа ліквідаторів та постраждалих від аварії, хворі на променеву хворобу та один з батьків дітей-інвалідів чорнобильців (або особа, яка їх замінює) – мають право на додаткову відпустку до 14 робочих днів на рік;
 • військовослужбовці, служба яких має підвищене емоційне, інтелектуальне і нервове навантаження або виконується в особливих природних умовах або пов’язана з великим ризиком для здоров’я і життя – максимально до 15 днів залежно від часу проходження служби в цих умовах.

Про додаткові оплачувані відпустки інвалідам, ветеранам праці та інвалідам війни та інші пільги вказаним категоріям ми вже частково розповідали в попередніх статтях «Які надаються пільги інвалідам 2 групи в Україні» і «Якими є пільги інвалідам 3 групи в Україні».

Слід додати, що додаткова оплачувана відпустка учасникам АТО надається такою ж тривалістю, як і інвалідам війни.

Компенсація за додаткову відпустку при звільненні

Законодавство України дає можливість працівникові самостійно розпорядитися своїми невикористаними відпустками при звільненні. Працівник може вимагати надати йому невикористану щорічну (додаткову та/або основну) оплачувану відпустку, а після цього звільнити його. Тоді датою звільнення буде вважатися останній день відпустки, обчисленої сумарно (тобто обох її видів).

І навіть якщо людина працювала за строковим договором і час відпустки перевищить термін його дії, все одно зберігається можливість реалізувати таке право. Трудовий договір в такому випадку триває до закінчення відпустки.

Інша альтернатива для працівника, який звільняється, – отримати грошову компенсацію за додаткову відпустку при звільненні. Норма про виплати грошової компенсації поширюється на невикористані календарні дні всіх видів щорічної додаткової оплачуваної відпустки, про які ми говорили в цій статті.

Крім цього, компенсації підлягає також ще один вид додаткової соціальної відпустки, про який ми не згадували: відпустка працівникам, які мають дітей або так звана соціальна відпустка.

Розрахунок компенсації за додаткову відпустку при звільненні

Розмір та механізм її нарахування прописаний у постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 8.02.1995 р.

Кількість днів відпустки вираховується пропорційно відпрацьованому періоду. Розмір компенсаційної виплати визначається за правилами, які діють при підрахунку середнього заробітку за час відпустки.

В якому порядку надаються щорічні додаткові відпустки в Україні

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі додаткових відпусток:

 1. Роботодавець зобов’язаний надати працівнику, окрім основної, додаткову оплачувану відпустку, яка також має характер обов’язкової і щорічної, якщо працівнику належить право на такий вид відпустки.
 2. Виникнення права на додаткову відпустку в Україні залежить від виду професії, сфери діяльності підприємства, установи або організації, в якій виконує свої трудові обов’язки працівник, а в окремих випадках – також від його соціального і сімейного стану.
 3. Поряд з базовим кодифікованим актом – КЗпП, в Україні діє також спеціальний закон, присвячений суто правовому регулюванню питань, пов’язаних з відпустками – Закон України «Про відпустки», а також інші допоміжні закони.
 4. Право на додаткову оплачувану відпустку зберігається до моменту звільнення працівника, який може вибрати для себе: використовувати її або отримати грошове відшкодування за його невикористання.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru