Відкрити меню

Як відбувається проведення перевірки з охорони праці


Стисло по темі перевірки охорони праці на підприємстві

Важливість дотримання вимог з охорони праці пояснюється тим, що ці заходи покликані охороняти найбільш високі соціальні цінності держави. Згідно з Конституцією та законами України, такими цінностями визнаються життя і здоров’я людини, а також її працездатність під час трудової діяльності.

Перевірки охорони праці ми пропонуємо умовно класифікувати на два види:

 1. «зовнішня» перевірка охорони праці на підприємстві, яка здійснюється уповноваженими державною або місцевою владою суб’єктами;
 2. «внутрішня» перевірка, що здійснюється в межах підприємства самим керівником і уповноваженими ним посадовими особами.

В даній статті ми розглянемо докладніше основні положення Закону України «Про охорону праці», які стосуються, зокрема, таких питань як: здійснення внутрішньої організації навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві, проведення перевірки з охорони праці у 2020 році інспекцією з питань праці та ін.

Перевірка охорони праці

Державна інспекція України з питань праці – це один із тих органів, які уповноважені від імені держави здійснювати нагляд і контроль за виконанням вимог законодавства про охорону праці.

Для здійснення своїх функцій, зокрема, для проведення перевірки з охорони праці, інспектори з охорони праці можуть входити на підприємство або ж на виробництво фізичної особи – роботодавця без всяких перешкод за наявності службового посвідчення. При перевірці виконання вимог закону з питань, віднесених до їх компетенції, також повинні бути присутніми роботодавець або його представник.

Роботодавець або його представник повинен максимально сприяти інспектору у виконанні його повноважень, надаючи всі необхідні пояснення, висновки експертних обстежень, звіти, матеріали та інформацію про профілактичну роботу, яка проводилась на підприємстві. Він також повинен пояснити причини, чому порушуються вимоги законодавства про охорону праці та конкретно назвати, які заходи здійснювалися, щоб усунути порушення (у разі, якщо такі порушення будуть виявлені).

Державний інспектор з праці може також:

 • в разі виявлення недоліків і порушень з охорони праці видавати акти перевірки інспекції з питань праці – припис або розпорядження – про їх усунення, які мають обов’язкову силу до виконання;
 • забороняти, призупиняти, припиняти, обмежувати виробництво на підприємствах або на окремих його виробництвах, цехах;
 • вносити подання про невідповідність займаній посаді певних посадових осіб підприємства, передавати матеріали для притягнення їх до відповідальності відповідним органам;
 • до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих, можуть припиняти дію виданих їм дозволів і ліцензій;
 • притягати до адміністративної відповідальності винних за недотримання нормативно-правових актів про охорону праці.

План перевірок охорони праці

Періодичність планових перевірок встановлюється за критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання, наведеними в додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 № 384.

Планові перевірки, пов’язані з державним наглядом (контролем) щодо дотримання вимог законодавства про працю, проводяться на підприємствах:

 1. з високим ступенем ризику – не частіше 1 разу на 2 роки;
 2. із середнім ступенем ризику – не частіше 1 разу на 3 роки;
 3. з незначним ступенем ризику – не частіше 1 разу на 5 років.

Графік перевірок Держпраці розміщений на офіційному сайті Державної служби України з питань праці.

Проведення навчання з охорони праці працівників організації

Законодавство України встановлює обов’язок роботодавця проводити перевірку знань у найнятих ним працівників з питань охорони праці.

Перед тим, як здійснювати таку перевірку знань, треба провести навчання для працівників у формі лекцій, семінарів або консультацій. При цьому також можуть впроваджуватися нові види навчання:

 1. модульні;
 2. дистанційні;
 3. з використанням технічних засобів навчання:
 • аудіовізуальних;
 • комп’ютерних навчально-контрольних систем;
 • комп’ютерних тренажерів і ін.

Також навчання з охорони праці можуть мати характер спеціальних. Їх повинні проходити особи, безпосередньо зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Спеціальне навчання проводиться за програмами, положення яких повинні враховувати конкретні виробничі умови зазначених видів робіт.

Ці роботи перераховані в окремому Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Чергова перевірка знань з охорони праці

Перевірка знань з охорони праці працівників проводиться як при прийнятті, так і в процесі роботи, коштом роботодавця.

Перевірка знань вимог з охорони праці проводиться спеціальною комісією, яка утворюється наказом керівника підприємства як мінімум з трьох фахівців. До її складу можуть входити спеціалісти різних служб: юридичної, виробничої, охорони праці, технічної, профспілкової, страхової, викладачі з охорони праці, які проводили навчання та ін.

Існують наступні види перевірки знань з охорони праці:

 1. тестування, залік або іспит;
 2. може проводитися також і дистанційна перевірка знань через відео-, аудіо- та ін. форми передачі інформації.

Ті працівники, чиї результати перевірки знань виявилися незадовільними, проходять навчання та перевірку знань повторно. Повторна перевірка знань з охорони праці проводиться протягом 1 місяця після неуспішної перевірки в перший раз.

Перевірка знань вимог охорони праці у керівників

Керівники при прийнятті на роботу, а потім один раз на 3 роки також вчаться в навчальних (або в галузевих навчальних) центрах. Вони вчаться по Типовому тематичному плану і програмі навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Набуті знання з охорони праці цих посадових осіб перевіряє відповідна комісія.

Така перевірка може бути не тільки періодичною. Позачергова перевірка знань з питань охорони праці працівників здійснюється у випадках:

 1. переведення або призначення посадової особи на іншу посаду, яке вимагає додаткових знань з питань охорони праці;
 2. якщо на підприємстві стався груповий нещасний випадок (професійне отруєння) або випадок зі смертельним наслідком.

Протокол перевірки знань з охорони праці працівників, яким завершується перевірка знань, і його форма затверджена в Додатку 1 до пункту 3.14 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Як відбувається проведення перевірки з охорони праці

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі перевірок з охорони праці:

 1. Перевірки у сфері охорони праці бувають зовнішніми (ті, які проводяться інспектором Державної інспекції з питань праці) і внутрішніми (ті, які проводяться самим роботодавцем).
 2. Періодичність планових перевірок закріплена в плані перевірок на відповідний рік, який розміщений на офіційному сайті Держпраці, і залежить від ступеня ризику, який несе в собі діяльність підприємства.
 3. Проведення внутрішньої перевірки на підприємстві з охорони праці також є обов’язковим і передбачає заходи, які повинен здійснити роботодавець, щоб його працівники дотримувалися вимог техніки безпеки при виконанні своїх трудових функцій.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru