Відкрити меню

Що таке ескроу-рахунок і договір ескроу-рахунку


Стисло по темі ескроу-рахунка

 З 2017 року внаслідок прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 р. № 1983-VIII в законодавстві України з’явилося невідоме раніше поняття «рахунок умовного зберігання» або «ескроу-рахунок».

Хоча в світовій практиці ескроу-рахунки вважаються одним з найбільш ефективних механізмів для безпечного укладання та виконання зобов’язань за угодами, в Україні цей механізм абсолютно новий, тому він вимагає детального розгляду.

В цій статі ми з’ясуємо, що таке ескроу, яка правова природа договору ескроу рахунка і порядок його укладення, а також відкриття рахунку у 2020 році.

Рахунки ескроу: що це

Ескроу-рахунок – це рахунок, який банк відкриває клієнту на основі договору рахунку умовного зберігання. У свою чергу, договір рахунку умовного зберігання (ескроу) – це як мінімум тристоронній договір, в якому обов’язково беруть участь такі суб’єкти:

 1. банк (по-іншому його ще називають ескроу-агент),
 2. клієнт – власник рахунку;
 3. бенефіціар.

Депонент – це клієнт, власник рахунку ескроу, який відкриває цей рахунок і передає гроші банку. Депонування – це і є передача коштів на зберігання. Гроші передаються (депонуються) банку як гаранту, який має ряд зобов’язань по здійсненню операцій з ними, про що докладніше поговоримо далі. Однак, перш за все зобов’язання банку полягає в тому, щоб відкрити рахунок умовного зберігання, прийняти і зарахувати на нього кошти клієнта.

Ще одна сторона – бенефіціар – це сторона договору, якій повинні бути перераховані зазначені грошові кошти клієнта, однак тільки в тому випадку, якщо настануть умови, зазначені в договорі. Бенефіціар може бути не один.

Кінцевий бенефіціар – це сторона договору, яка зрештою при виконанні умов договору отримає гроші. Бенефіціар також може вказати на особу, якій повинні бути перераховані кошти.

Що значить ескроу

Термін «ескроу-рахунок» з англійської escrow перекладається як «умовне депонування». Чинне законодавство України передбачає основні умови укладення такого договору. По-перше, за договором рахунку ескроу банк може здійснити тільки:

 1. зарахування грошей, отриманих банком від власника рахунку,
 2. перерахування бенефіціару грошей при настанні умов, визначених договором,
 3. повернення їх власнику рахунку відповідно до умов договору.

Ніхто зі сторін ескроу – ні бенефіціар, ні власник рахунку, який передав ці кошти банку, – не можуть розпоряджатися цими коштами. Навіть якщо таке і передбачено в договорі, сторони мають право обмежити можливість розпорядження грошима.

Таким чином, кошти зберігаються «в безпеці» до моменту виконання зобов’язань за договором, сторони взаємозастраховані від ризиків невиконання зобов’язань або, з іншого боку, несплати їх недобросовісними контрагентами (що для нашої країни не рідкість).

Стягнення або арешт коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)

Виникає питання, чи можуть бути гроші, що знаходяться на рахунку ескроу, заарештовані, і чи можливо звернення на них будь-яких стягнень (тобто чи можуть претендувати на ці гроші кредитори будь-якої зі сторін)?

Згідно норм Цивільного кодексу України на такі грошові кошти ні за зобов’язаннями банку (в тому числі в разі його ліквідації), ні за зобов’язаннями жодної зі сторін договору (бенефіціара або власника рахунку, в т.ч. при їх ліквідації), не допускається накладення арешту. Кредитори сторін претендувати на такі кошти не можуть.

Максимум, що може утримати банк – це свою винагороду за послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунку і здійсненням операцій по них, але тільки якщо така можливість була прописана в договорі.

Однак законодавець все ж допускає можливість звернення стягнення або накладення арешту не на самі грошові кошти, а на право вимоги власника рахунку або бенефіціара до банку на підставі договору ескроу, в т.ч. на право вимоги виплати коштів (або їх частини), які перебувають на рахунку ескроу, при настанні підстав, встановлених договором.

Тобто арешт або стягнення може бути накладено не на гроші, а на майнові права.

І в такому випадку банк виконує операції, пов’язані з накладенням арешту на майнові права, що за фактом призводить до такого ж результату, якби арешт був накладений на самі гроші.

Як банк буде визначати, чи можна перераховувати кошти з рахунку ескроу

Як вже було зазначено, кошти з рахунку ескроу можуть бути перераховані лише за умови, якщо будуть виконані зобов’язання, передбачені договором. Наявність підстав для такого перерахування перевіряє або сам банк, або ж це може бути будь-яка третя сторона, визначена в договорі.

Якщо для підтвердження необхідно надати певні документи, банк повинен перевірити ці документи на відповідність умовам договору ескроу виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено законом або самим договором.

І коли банк вважатиме, що надані документи не відповідають умовам договору за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором, банк зобов’язаний відмовити цій особі (потенційному бенефіціару) в перерахуванні коштів і надати письмове повідомлення із зазначенням причин відмови протягом 5 днів з дня отримання документів для перерахування коштів.

Ця вимога також є однією з гарантій того, що підстави для перерахування коштів кінцевому бенефіціару повинні бути перевірені перш, ніж їх перераховувати.

492 інструкція НБУ з останніми змінами

Інструкція № 492 НБУ України «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492 була істотно змінена після прийняття постанови Правління Національного банку України «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 18.12. 2017 № 133. зокрема, в ній було детально врегульовано порядок відкриття, використання і закриття рахунків ескроу шляхом доповнення Інструкції новою главою 23.

Як відкрити рахунок ескроу

Зокрема, НБУ встановлює певні вимоги до документів, які повинні подаватися банкам для відкриття рахунку ескроу в залежності від того, який суб’єкт звертається із заявою про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу), зразки якої містяться в додатках 14-16 зазначеної Інструкції.

Для всіх суб’єктів, хто бажає відкрити рахунок ескроу, обов’язковою є вимога пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код для фізичних осіб-резидентів і документи, що підтверджують повноваження (зокрема, довіреність), якщо звертається представник юридичної або фізичної особи.

Якщо фізична або юридична особа вже має якісь відкриті рахунки в цьому банку, то цих документів разом із заявою достатньо.

Якщо ж ні, то додатково потрібно подавати також:

 1. копію установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), якщо рахунок ескроу відкривається для юридичної особи. Якщо установчі документи розміщені на порталі електронних сервісів, подавати їх в паперовому вигляді не потрібно. Також не подають установчий документ юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів. Юридична особа, яка створена і/або здійснює діяльність на підставі модельного статуту, подає копію рішення про створення або про здійснення діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.
 2. фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, також потрібно подати копії документів, які підтверджують:
 • право на здійснення незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію, дозвіл, сертифікат, посвідчення і т.п.);
 • взяття на облік в контролюючому органі;
 • взяття на облік в органі Пенсійного фонду України.

Якщо фізична особа-резидент займається підприємницькою діяльністю, то вона зобов’язана зазначити свій статус підприємця в заяві про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу).

Відкриття рахунку нерезидентом-інвестором

Інструкція № 492 передбачає можливість відкриття рахунку нерезидентом-інвестором.

Для цього він повинен (крім обов’язкових документів) подати:

 1. копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру,
 2. або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи,
 3. або документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни його місцезнаходження, завіреного нотаріально.

Від іноземного інвестора – фізичної особи цей документ не вимагається.

Що таке ескроу-рахунок і договір ескроу-рахунку

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі рахунка-ескроу:

 1. Ескроу-рахунки – це новела в цивільному законодавстві України.
 2. Для практичного застосування ескроу-договорів відкривається рахунок умовного зберігання (ескроу).
 3. Сторонами договору виступають: власник рахунку (депонент), який передає гроші, бенефіціар, який їх отримає за умови виконання зобов’язань, визначених у договорі і банк. Банк в якості третьої сторони гарантує збереження цих коштів і їх рух тільки при наявності для цього підстав.
 4. На грошові кошти на рахунках ескроу ні за зобов’язаннями банку, ні за зобов’язаннями однієї зі сторін договору, не допускається звернення стягнення або накладення арешту. Однак на право вимоги власника рахунку або бенефіціара до банку на підставі договору ескроу може застосовуватися арешт або стягнення. Інструкція № 492 НБУ України доповнено новою главою 23, де прописаний порядок відкриття рахунку ескроу.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru