Відкрити меню

Як відбувається припинення діяльності ТОВ


Стисло по темі припинення діяльності ТОВ

У нинішній час серед безлічі юридичних осіб найбільш затребуваною їх формою є товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ). Це пояснюється тим, що його учасники несуть відповідальність за діяльність ТОВ виключно в рамках своїх вкладів.

Але якщо відкрити таке товариство не складає особливих труднощів, то ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю у 2020 році має безлічі етапів, передбачених законом. Коротко про кожного з них ви можете дізнатися завдяки цій статті.

Що ж таке ліквідація ТОВ: етапи

Відповідно до ст. 104 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) припинення юридичної особи відбувається в результаті реорганізації підприємства, це також відбувається і при ліквідації.

Ліквідація підприємства – це процедура, результатом якої є припинення прав та обов’язків юридичної особи. Ліквідація підприємства можлива за рішенням загальних зборів його учасників, так і на підставі рішення суду.

Розглянемо порядок ліквідації ТОВ.

Крок 1, рішення щодо ліквідації підприємства: порядок прийняття

Оскільки в більшості випадків рішення про ліквідацію ТОВ приймається загальними зборами його учасників, обов’язковою вимогою є складання протоколу таких зборів. Для цього необхідно встановити, чи є вони правомочними, тобто чи мають право приймати законні рішення, що впливають на долю товариства. Слід зауважити, що для визнання таких зборів правомочним необхідна присутність тих учасників або їх представників, які в сукупності володіють більше 50% голосів. Саме ж рішення приймається простою більшістю з присутніх на цих зборах.

Крім прийнятого рішення, в протоколі необхідно вказати:

 1. рішення про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора);
 2. визначити її (його) повноваження і порядок прийняття рішень;
 3. визначити порядок та строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до данної юридичної особи (не може бути менше двох і більше шести місяців з дня опублікування відомостей про ліквідацію ТОВ).

Таким чином, з даного моменту управляти всіма справами такої юридичної особи буде ліквідатор чи ліквідаційна комісія.

Крок 2, повідомляємо про ліквідацію ТОВ реєстратору

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію ТОВ учасники зобов’язані повідомити про це в письмовій формі органу, який здійснює державну реєстрацію.

Державному реєстратору необхідно надати оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення учасників юридичної особи про ліквідацію ТОВ, крім випадків, передбачених законом (ч. 9 ст. 17 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755). Якщо ж в цьому рішенні не вказані дані про персональний склад ліквідаційної комісії або ліквідатора, їх реєстраційні номери облікових карток, а також термін заяви кредиторами своїх вимог, то необхідно подати оригінал або нотаріально завірену копію такого документа.

Так само необхідно пам’ятати, що на даному етапі ще є можливість скасувати прийняте рішення про ліквідацію ТОВ. Для цього необхідно подати державному реєстратору оригінал або нотаріально завірену копію такого рішення учасників (ч. 10 ст. 17 Закону № 755).

Крок 3, надаємо інформацію про ліквідацію ТОВ

Якщо раніше інформацію про прийняте рішення про ліквідацію ТОВ необхідно було подавати в різні державні органи, то зараз для нашої зручності і скорочення паперової роботи дані органи отримують такі відомості від державних реєстраторів.

Для проведення перевірок ліквідаційна комісія (ліквідатор) надає органам Державної фіскальної служби, Пенсійному фонду України та іншим державним органам документи юридичної особи, в тому числі первинні документи, регістри бухгалтерського і податкового обліку, а так само звітність за останній звітний період.

Державна фіскальна служба проводить перевірку документів, в яких відбивається діяльність цієї юридичної особи на предмет повноти, своєчасності та законності сплати податків і зборів. За її результатами приймається рішення про наявність або відсутність заборгованості. У першому випадку орган Державної фіскальної служби подає до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) дані про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП. В іншому випадку дані передаються до Єдиного державного реєстру тільки після її оплати.

Що стосується органів Пенсійного фонду, то відповідно до п. 5.1. Постанови Правління Пенсійного Фонду України № 21-6 від 27.09.2010 р, вони зобов’язані провести перевірку протягом 10 днів з моменту отримання відомостей від державного реєстратора про початок припинення юридичної особи.

При наявності заборгованості у платника орган Пенсійного фонду України письмово заявляє вимоги до ліквідаційної комісії (ліквідатору) як кредитор. В іншому випадку даний орган складає довідку про відсутність заборгованості за встановленою формою.

Крок 4, як закрити рахунок в банку при ліквідації ТОВ

Наступним етапом є закриття банківського рахунку юридичної особи. Для проведення ліквідації ТОВ повинно використовуватися тільки один поточний рахунок юридичної особи, а всі інші – підлягають закриттю. Для цього в банк надаються такі документи:

 • завірена нотаріально копія рішення загальних зборів учасників або рішення суду про ліквідацію ТОВ;
 • завірена нотаріально картка зі зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії).

Крок 5, проводимо інвентаризацію і оцінку майна

 Наступним кроком є проведення ліквідаційною комісією (ліквідатором) інвентаризації та оцінки майна підприємства, а так само виявлення та повернення майна, що знаходиться у третіх осіб. Основною метою є забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства.

Під час інвентаризації активів і зобов’язань документально підтверджуються їх наявність, стан, оцінку.

Крок 6, завершуємо роботу підприємства

На цьому етапі ліквідаційна комісія (ліквідатор) здійснює дії по завершенню роботи підприємства (Ліквідацію ТОВ). Всі підрозділи юридичної особи (філії, представництва) підлягають закриттю.

Що ж стосується співробітників підприємства, то необхідно приділити особливу увагу процедурі звільнення під час ліквідації ТОВ (ч.1 стаття 40 Кодексу законів про працю України). Після прийняття рішення про ліквідацію ТОВ, необхідно:

 1. не пізніш як за три місяці до цих подій обов’язково повідомити про це профспілкові організації і провести з ними консультації з приводу майбутнього звільнення;
 2. персонально оповістити співробітників не пізніше ніж за 2 місяці;
 3. одночасно з оповіщенням працівників необхідно подати дані в Державну службу зайнятості;
 4. для окремих категорій осіб передбачена можливість їх звільнення тільки з подальшим працевлаштуванням (наприклад, для вагітних жінок);
 5. видання наказу про звільнення і ознайомлення з ним працівників.

Так само ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

Крок 7, складаємо проміжний ліквідаційний баланс

Після закінчення строку для пред’явлення своїх вимог кредиторами для визначення фактичного фінансового стану юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає проміжний ліквідаційний баланс, який необхідно затвердити на загальних зборах учасників.

Обов’язковими складовими даного документа повинні бути відомості про склад майна підприємства і вимоги кредиторів.

Крок 8, проводимо розрахунок з кредиторами

Обов’язково необхідно провести розрахунок з кредиторами такої юридичної особи. Черговість задоволення їх вимог встановлена законодавчо в ст. 112 Цивільного кодексу України. Якщо ж коштів підприємства виявиться недостатньо, необхідно проводити оплату за рахунок продажу проінвентаризованого майна.

В крайньому випадку при відсутності можливості задовольнити вимоги кредиторів, слід звернутися в суд для визнання даного підприємства банкрутом.

Крок 9, розподіляємо активи при ліквідації ТОВ

Після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає акт з ліквідаційним балансом, який підлягає затвердженню на загальних зборах учасників.

Якщо ж вам пощастило, і після всіх розрахунків у юридичної особи залишилося якесь майно, воно розподіляється пропорційно до внесених вкладів його учасників, якщо інший порядок не закріплений законом або установчими документами.

Крок 10, закриваємо поточний рахунок в банку

Після проведення всіх розрахунків на підставі заяви ліквідатора або ліквідаційної комісії поточний рахунок, який був використаний при проведенні ліквідаційної процедури, підлягає закриттю.

Крок 11, передаємо документи до архівної установи

Необхідно подбати і про документи, в яких відображалася діяльність даного товариства. Серед них потрібно виділити такі, які підлягають тривалому зберіганню (наприклад, кадрова документація зберігається 75 років). У цьому нам допоможе Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 №430 / 5.

Таким чином, всі документи юридичної особи, що підлягають тривалому зберіганню на підставі даного Наказу, необхідно передати до архівної установи.

Крок 12, подаємо документи державному реєстратору

Вітаємо! Всі основні кроки для досягнення нашої мети пройдені. Далі справа за малим – подати всі необхідні документи державному реєстратору, а саме:

 • заяву про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;
 • довідку про те, що документи, які підлягають тривалому зберіганню, були передані до архівної установи.

Термін розгляду даних документів складає 24 години після їх надання для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів.

Тобто вже через добу після подачі ваших документів державний реєстратор має право внести до Єдиного державного реєстру запис про ліквідацію ТОВ. Внесення цього запису свідчить про ліквідацію ТОВ відповідно до ЦК України та є підставою для зняття з обліку в різних державних органах (ч. 4 ст. 13 Закону № 755).

З 17.06.2018 року набрав чинності новий Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», в зв’язку з чим з’явилися додаткові особливості створення, здійснення діяльності та ліквідації ТОВ.

Як відбувається припинення діяльності ТОВ

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі ліквідації підприємства – ТОВ:

 1. Ліквідація ТОВ – це процедура, результатом якої є припинення юридичних осіб.
 2. Повноваження по ліквідації ТОВ належать, як загальним зборам його учасників на підставі установчих документів, так і суду. Для здійснення цієї процедури створюється ліквідаційна комісія або ліквідатор.
 3. Процес ліквідації ТОВ складається з безлічі етапів, які необхідно пройти, щоб ліквідація вважалася законною.
 4. Останнім етапом ліквідації юридичної особи є внесення запису до Єдиного державного реєстру.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru