Відкрити меню

Які є види об’єднань підприємств та в чому їх особливості


Стисло по темі об’єднання підприємств

В умовах економічної конкуренції багато компаній намагаються об’єднати зусилля аби підвищити фінансову стійкість, конкурентоспроможність продукції, зберегти ефективний попит. Домогтися такого ефекту можна за допомогою створення об’єднання підприємств.

У цій статті ми розповімо докладно про те, що таке корпорація та асоціація, які форми і види об’єднань підприємств існують, як вони працюють у 2020 році.

Які є види об’єднань підприємств та в чому їх особливості

Правовій основі роботи об’єднань підприємств (далі – об’єднання або ОП) присвячена ціла глава 12 Господарського кодексу України від 16.01.2003р № 436-IV (далі – ГКУ).

Об’єднання підприємств – це юридична особа, яка складається мінімум із двох підприємств. Це можуть бути як українські підприємства, так і створені за законодавством інших держав. Українські підприємства також можуть входити в ОП, створене в іншій державі.

В основному, підприємства об’єднуються для координації виробничої, наукової чи іншої роботи, вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Вони можуть об’єднуватися як добровільно, так і за рішенням державних органів. Можуть створюватися як тимчасово, так і на невизначений час.

Оскільки об’єднання – це юридична особа, вона повинна пройти процедуру державної реєстрації за правилами ст.58 ГКУ та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV.

Як відбувається така реєстрація, які для цього потрібні документи, яка вартість реєстрації – на ці питання вам відповість наша стаття.

Врахуйте, що при реєстрації ОП знадобиться:

 • статут/установчий договір, затверджений засновниками;
 • рішення про створення ОП;
 • обов’язковою умовою є узгодження установчого договору (рішення про створення) і статуту з Антимонопольним комітетом України.

У зв’язку зі значною концентрацією активів, автоматично виникають умови для монополізації, що істотно обмежує конкуренцію на всьому ринку або в значній його частині. Тому, рішення про створення ОП (установчий договір) та статут потрібно узгодити з Антимонопольним комітетом України (Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III).

Права учасників об’єднання

Об’єднання не позбавляє підприємств самостійності. Вони залишаються юридичними особами, а тому можуть добровільно вийти з ОП або, наприклад, стати членом іншого ОП. Також вони можуть отримувати частину прибутку від роботи господарського об’єднання.

Але такі права є не у всіх ОП. Обмеження встановлено для підприємств, які входять до складу державного або комунального господарського об’єднання. Їм не дозволяється, без згоди об’єднання, виходити з його складу та добровільно об’єднуватися з іншими суб’єктами.

Управління об’єднанням підприємств

Керують роботою ОП вищі органи управління (загальні збори учасників) та виконавчі органи, передбачені статутом.

Вищий орган об’єднання:

 • затверджує статут і вносить зміни до нього;
 • вирішує питання про прийняття нових учасників і виключення існуючих;
 • створює виконавчий орган;
 • вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих документів.

Виконавчий орган може бути колегіальним чи одноосібним. Він відповідає за вирішення питань роботи ОП (ті, які входять в його компетенцію за статутом або договором). Управління можна доручити адміністрації одного з підприємств (головного підприємства об’єднання) на умовах, прописаних установчими документами.

У державних і комунальних об’єднань є свої особливості. Управляє такими юридичними особами правління і генеральний директор, який призначається на посаду та звільняється органом, який прийняв рішення про створення ОП. Склад й компетенцію правління потрібно прописати в статуті на підставі законодавства. Зверніть увагу! Законодавством може бути встановлено інший порядок управління такими ОП.

Види об’єднань

Залежно від порядку створення вони бувають:

 • господарські – добровільне об’єднання підприємств на підставі статуту та/або установчого договору;
 • державні або комунальні – створюються державними чи комунальними підприємствами за рішенням державних органів, органів місцевого самоврядування. Працює на підставі статуту, який затверджується цим же органом.

Організаційно-правові форми

Господарські об’єднання, в основному, можуть створюватися як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. А ось державні та комунальні господарські об’єднання найчастіше утворюються в формі корпорації або концерну. Корпорації та асоціації бувають договірними, а от статутними вважаються консорціум та концерн (ст.120 ЦК).

 1. Асоціація – це найпростіший спосіб координації господарської роботи декількох фірм. Це об’єднання, яке створюється на підставі договору, воно передбачає централізоване поєднання деяких управлінських або виробничих функцій. У цьому випадку компанії в своїх діях залишаються багато в чому самостійними, так як тут немає прямого втручання у виробничу чи комерційну діяльність будь-якого з учасників.
 2. Корпорація – це об’єднання, яке передбачає передачу йому певних повноважень по управлінню підприємствами-засновниками. Тобто, фактично, корпорація за визначенням не виконує виробничу функцію, а тільки управлінську. Наприклад, однією з найвідоміших корпорацій є Johnson & Johnson. Виробляє косметику, санітарно-гігієнічні товари, медичне обладнання. У складі корпорації – понад 230 дочірніх компаній, а найвідоміший бренд – лінійка дитячої косметики Johnson’s baby.
 3. Консорціум – це тимчасове об’єднання для вирішення конкретних завдань і проблем, здійснення великих інвестиційних, науково-технічних, соціальних, екологічних проектів. Підприємства, які входять до консорціуму, зберігають повну самостійність, підкоряючись загальному керівництву тільки в частині діяльності, що стосується цілей консорціуму. У разі досягнення мети створення, консорціум припиняє свою діяльність.
 4. Концерн – це комплекс підприємств, в якому структурні одиниці зберігають свою виробничу і господарську самостійність, але підпорядковуються єдиному керівництву шляхом контролю. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасниками іншого концерну. Концерн – велике договірне об’єднання. Його завдання – створення масштабного виробництва на базі декількох заводів чи комбінатів. Тут менше простору для прийняття рішень в порівнянні з асоціацією. Тим більше, що має місце чітка фінансова залежність одних учасників об’єднання від інших.

Напевно, багато хто чув слово «холдинг». Але ось що це – відповісти можуть не всі. В нашій статті ми постаралися пояснити, що ж означає поняття «холдингова компанія» і в чому її особливості.

Транснаціональні корпорації

Україна в 1999 році ратифікувала Конвенцію про транснаціональні корпорації. У ній вказані правові основи діяльності таких корпорацій, їх порядок створення і реєстрації, звітності та контролю за діяльністю.

Транснаціональна корпорація – це юридична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні майно на територіях двох чи більше Сторін (країн); утворене юридичними особами двох і більше Сторін; зареєстрована як корпорація відповідно до цієї Конвенції.

Простіше кажучи, транснаціональні корпорації – це фірми, материнські компанії яких розташовані в одній країні, а філії та дочірні підприємства – в інших.

Наприклад, корпорація Apple – це американська транснаціональна корпорація, яка займається розробкою і реалізацією побутової електроніки, програмного забезпечення та персональних комп’ютерів. Зараз компанія включає в себе тисячі представництв, фірмових магазинів та сервісних центрів, штат складає близько 132 тисяч співробітників.

Які є види об’єднань підприємств та в чому їх особливості

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі об’єднання підприємств:

 1. Об’єднання підприємств – це юридична особа, яка складається, як мінімум, з 2 підприємств.
 2. Існують господарські об’єднання та державні/комунальні об’єднання.
 3. Господарські об’єднання, в основному, створюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. А ось державні і комунальні об’єднання – переважно в формі корпорації або концерну.
 4. Договірними видами об’єднань вважаються асоціація і корпорація, а статутними – консорціум і концерн (ст. 120 ГКУ).

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru