Відкрити меню

Що таке кооператив та як його створити


Стисло по темі створення кооперативу

Така форма юридичної особи, як кооператив, багатьом здається давно застарілою. Хоча, безліч пайовиків поняття не мають, що це таке, які органи управління, окрім голови, там існують.

Тому, наша стаття розповість про те, що таке кооператив в Україні і як він працює у 2020 році.

Що таке кооператив

Що таке кооператив, які його види існують в Україні, чим вони відрізняються, як створити кооператив – про все це допоможе дізнатися Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 №1087-IV (далі – Закон №1087). Окремі норми знаходяться в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 №469/97-ВР, Законі України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 №2265-XI, Цивільному, Господарському, Житловому та Земельному кодексах.

Кооператив – це юридична особа (далі – ЮО) з власним балансом, банківським рахунком та статутом. Він створюється фізичними особами та/або ЮО на підставі добровільного членства. Основна мета, заради якої його створюють, загальна господарська або інша діяльність для задоволення економічних, соціальних та інших потреб його учасників.

Простіше кажучи, кооператив в Україні створюється для того, щоб за допомогою колективної діяльності отримати прибуток або, навпаки, надати якісь послуги учасникам.

Наприклад, ситуація з гаражними кооперативами. У багатьох це слово асоціюється з пережитком минулого, але це не так. У зв’язку із збільшенням кількості автовласників в Україні, пропорційно зменшується кількість місць для паркування. Одним з рішень цієї проблеми є гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи. По суті вони створюються і працюють за рахунок фінансових та майнових засобів його учасників. У свою чергу, члени гаражного кооперативу мають право володіння, користування і розпоряджання гаражем (за згодою ЮО), поки не викупили це майно. Щоб розпоряджатися вашою власністю в повному обсязі, об’єкт потрібно приватизувати. Це можливо тільки після оплати всіх внесків.

Види кооперативів

Закон України «Про кооперацію» виділяє такі основні види кооперативів:

 1. виробничий кооператив – це кооператив, в якому його члени беруть трудову участь і вносять майнові засоби для виробничої діяльності;
 2. обслуговуючий кооператив – для надання побутових, інформаційних чи інших послуг в основному його учасникам (іншим особам дозволяється надавати послуги тільки в обсязі не більше 20% загального обсягу продажу);
 3. споживчий кооператив – для задоволення споживчого попиту учасників (для організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг), наприклад, садівничий споживчий кооператив створюється для задоволення матеріальних і інших потреб його членів в результаті вирощування ними на земельних ділянках своїми силами плодових, ягідних, овочевих та інших сільськогосподарських культур, організації здорового відпочинку членів кооперативу і членів їх сімей, а також сприяння членам кооперативу у вирішенні загальних соціально-господарських завдань.

Залежно від специфіки діяльності, кооперативи в Україні бувають такі: сільськогосподарські, житлово-будівельні, садово-городні, гаражні, торгово-закупівельні, транспортні, освітні, туристичні, медичні. Цей список може бути розширений, тому що в ст. 6 Закону №1087 немає вичерпного переліку усіх видів.

Члени кооперативу

Учасниками можуть стати громадяни України, особи без громадянства або іноземці, яким вже виповнилося 16 років, юридичні особи України та іноземних держав. Щоб вступити в кооператив, необхідно подати письмову заяву, оплатити вступний внесок і пай (за правилами статуту).

Чим же відрізняються в кооперативі такі оплати: пай та вступний внесок? Внесок – це майновий внесок (в тому числі грошовий), який не повертається. А ось пай – це теж майновий внесок, але він має зворотний характер. В цілому, пай кожного учасника формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. А в разі виходу або виключення, він має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми або (за бажанням) цінними паперами за ціною на момент виходу. А з земельної ділянки – в натурі. Але, знову ж таки, це питання потрібно детально врегулювати в статуті.

Існує ще поняття «асоційоване членство». Від звичайного воно відрізняється тим, що такі члени користуються правом дорадчого голосу. Але, при його ліквідації, вони мають перевагу на отримання паю. Їх статус, права та обов’язки приписуються в статуті. Простіше кажучи, асоційований член тільки фінансує діяльність, але він відсторонений від будь-якого управлінського впливу на його роботу.

Коли членство припиняється

Членство в кооперативі припиняється у разі:

 • добровільного виходу;
 • припинення трудової участі в роботі виробничого кооперативу;
 • несплати внесків;
 • смерті (ліквідації для ЮО);
 • припинення роботи кооперативу.

Органи управління

Загальні збори членів кооперативу – це вищий орган управління, який збирається не рідше 1 разу в рік. Якщо з організаційних причин скликати його не виходить, зазвичай, за правилами статуту, проводять збори уповноважених кооперативу.

Кожен член кооперативу має один голос, який не може бути переданий іншим членам. Вищий орган управління має право приймати рішення з усіх питань роботи (сюди відносимо затвердження статуту, визначення розмірів внесків та паїв, встановлення порядку розподілу доходу та інші).

Таке зібрання може приймати рішення, якщо на ньому присутня більшість (більш як половина членів кооперативу). Якщо мова йде про збори уповноважених, то присутність членів повинна бути в співвідношенні 2/3 з них. Рішення приймаються простою більшістю присутніх, а з особливо важливих питань (наприклад, твердження або змін статуту) – 75% присутніх.

Виконавчий орган – це правління, глава якого – голова. Якщо ж кооператив невеликий (менше 10 чоловік), то досить одного голови. Термін повноважень – не більше 5 років.

Загальні збори обирають членів цього органу, тому вони несуть відповідальність перед ним за свою роботу.

До речі, правління може найняти виконавчого директора для оперативного управління роботою кооперативу. Головні умови: він не повинен бути членом кооперативу і працювати буде за контрактом.

За що він відповідає? Виконавчий орган управляє кооперативом в період між загальними зборами членів кооперативу, виконує його рішення, представляє його у відносинах з іншими суб’єктами, діє від його імені при необхідності.

Наглядова рада – у кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50, може створюватися наглядова рада. У нього входять 3-5 членів, які обираються на загальних зборах. Головні умови: туди не входять члени правління та члени ревізійної комісії, а робота виконується на громадських засадах. Цей орган контролює виконання статуту і роботу виконавчого органу.

Ревізійна комісія, або ревізор, створюється для контролю за фінансово-господарською роботою. Складається з членів кооперативу, які вибираються загальними зборами. Якщо в кооперативі менше 10 осіб, досить одного ревізора. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління чи спостережної ради.

Як створити кооператив

Хто може його заснувати? Така можливість є у будь-якої людини (як у громадян, так і в іноземців чи осіб без громадянства) та ЮО (України чи іншої держави).

Рішення про створення приймається установчими зборами і оформляється протоколом.

Головне пам’ятати: в кооперативі не повинно бути менше 3 чоловік.

Для реєстрації необхідно підготувати пакет документів:

 1. протокол про створення;
 2. список його учасників;
 3. статут;
 4. копію паспорта та ідентифікаційний код керівника, посадових осіб і/або засновників;
 5. інші документи, в залежності від специфіки ЮО.

Якщо засновник ЮО, додатково будуть потрібні документи, що підтверджують правомочність уповноважених осіб засновника на підписання необхідних документів, установчі документи (статут, відомості з ЄДР), рішення власників ЮО про створення кооперативу.

У будь-якому випадку, стандартного пакету документів немає, тому ми заощадимо ваш час і підкажемо які документи потрібні у конкретному випадку, перевіримо правильність їх оформлення.

Реєстрація проходить в тому ж порядку, що і реєстрація підприємств. Додатково про те, як проходить реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю, ми розповімо в окремій статті.

Статут кооперативу

Це основний документ, який регулює його діяльність.

У ньому потрібно вказати:

 • інформацію про назву, тип та місцезнаходження;
 • мету створення і вичерпний перелік видів діяльності;
 • склад засновників;
 • порядок та умови вступу, виходу і виключення;
 • права та обов’язки членів, форми участі їх у роботі;
 • порядок зміни статуту;
 • порядок встановлення розмірів та сплати внесків й паїв членами, відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • порядок повернення паїв;
 • інформацію про органи управління і контролю, порядок їх діяльності;
 • як використовується майно, як розподіляється дохід, покриваються збитки;
 • інформацію про облік і звітність;
 • порядок ліквідації та реорганізації;
 • іншу інформацію, яка не суперечить законодавству.

Неприбутковий статус кооперативу

Тут якраз важливе значення має його тип. Якщо кооператив буде проводити господарську діяльність з метою отримання прибутку – він буде відноситись до виробничого типу, а якщо буде надавати послуги своїм членам, не переслідуючи мету отримати прибуток, він буде відноситися до типу обслуговуючого або споживчого кооперативу. Оподаткування останніх має особливість.

Неприбуткова організація – це ЮО, яке не є платником податку на прибуток. Тобто, це організація, яка створюється без мети отримання прибутку, тому і податок на прибуток не платить (наприклад, обслуговуючі дачно-будівельні, садівничі кооперативи).

Умови для отримання такого статусу вказані в п.133.4.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI:

 • організація повинна бути створена в порядку, встановленому законом;
 • в установчих документах потрібно вказати про заборону розподілу отриманих доходів (прибутку) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших осіб;
 • в установчих документах потрібно вказати, що в разі припинення неприбуткової організації всі активи переходять до неприбуткової організації схожого типу або держбюджету;
 • організація повинна бути внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

До речі, особливі правила діють для житлово-будівельного кооперативу. На думку контролерів, така ЮО має право перебувати в Реєстрі неприбуткових установ та організацій тільки до початку будівництва, або ж після закінчення будівництва (або придбання) й здачі такого об’єкта (багатоквартирного житлового будинку) в експлуатацію.

Що таке кооператив та як його створити

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі створення кооперативів:

 1. Кооператив – це юридична особа з власним балансом, банківським рахунком і статутом. Він створюється фізичними особами та/або ЮО на підставі добровільного членства.
 2. Мета його заснування – отримання прибутку, або надання послуг його членам за допомогою колективної діяльності.
 3. Деякі непідприємницькі кооперативи можуть отримати статус неприбуткової організації і не платити податок на прибуток.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru