Відкрити меню

Як оформити вихід учасника зі складу ТОВ


Стисло по темі вихіда учасника зі складу ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено – ТОВ) є однією з найбільш поширених організаційно-правових форм юридичних осіб в Україні. Якщо ви плануєте створити або вже є учасником ТОВ, вам варто розібратися в тонкощах зміни засновницького складу і продажу корпоративних прав в Україні.

Право на вихід з ТОВ є безумовним правом будь-якого учасника товариства. Однак виникає ряд питань, пов’язаних з моментом виходу, формою подачі заяви, процедурою виплати належної йому частки в статутному капіталі тощо. Правовий механізм виходу прописаний недостатньо добре в цивільному та господарському законодавстві України, зокрема в законі України про господарські товариства, що породжує чимало запитань на практиці.

По окремім аспектам виходу учасника та припинення ним корпоративних відносин з ТОВ є також ряд правових позицій, висловлених вищими судовими інстанціями.

Тому в цій статті розглянемо етапи виходу учасника з ТОВ у 2020 році, вихід учасника з приватного підприємства, порядок внесення змін до статуту у зв’язку з цим, з’ясуємо, яка частка належить засновнику при виході з ТОВ та інші питання, пов’язані зі зміною складу учасників товариства.

Рішення про вихід засновника з товариства

Право прийняти рішення про вихід з товариства має будь-який його учасник. Єдине, в чому законодавець встановлює певні рамки – це час попередження про вихід, а саме: заявити про це потрібно не пізніше ніж за 3 місяці до виходу. У статуті може бути передбачений інший термін, який не може перевищувати одного року.

До змісту заяви про вихід немає особливих вимог, однак справжність підпису учасника, що виходить, слід нотаріально завірити. І це зрозуміло, оскільки дозволяє запобігти випадкам підробки заяви і виключення учасника товариства обманним шляхом проти його волі і без його відома.

Слід враховувати, що вихід засновника з ТОВ без його згоди можливий в разі виключення його з товариства.

Примусове виключення допускається:

 • якщо до закінчення першого року з дня створення ТОВ учасник не вніс або не повністю вніс свій вклад до статутного капіталу;
 • за систематичне невиконання або неналежне виконання учасником своїх обов’язків перед товариством, передбачених законом або статутом.

Незалежно від причин виходу, інші учасники зобов’язані оформити письмово рішення про порядок перерозподілу часток у статутному капіталі між тими, хто залишився в складі ТОВ. Таке рішення є виключною компетенцією загальних зборів товариства.

Вихід засновника з ТОВ з виплатою частки

В результаті виходу учасник ТОВ має право на отримання вартості тієї частини майна, яка за розміром пропорційна належній йому частці в статутному капіталі товариства. Наприклад, якщо він володіє часткою розміром 30 відсотків у статутному капіталі, то йому виплачується вартість 30 відсотків майна ТОВ.

При цьому перед виплатою повинен бути затверджений звіт за рік, в якому учасник подав заяву на вихід. Виходячи з даних звітності, учаснику, який вибув, виплачується належна частина прибутку, який ТОВ отримало за рік, що передував виходу.

Виплата частки повинна бути проведена в строк не більше 12 місяців з моменту виходу учасника. Більш докладно про те, що вважається моментом виходу, ми розповімо далі.

Вихід засновника з ТОВ без виплати частки

Законодавством також передбачені ситуації, коли виплата частки в зв’язку з виходом учасника не здійснюється. Це, зокрема, відбувається, в наступних випадках:

 1. якщо товариство й учасник домовилися про те, що частка буде повернута в натуральній формі;
 2. якщо учасник передав майно у користування товариству і таке майно повертається учасникові без виплати винагороди.

У другому варіанті вихід учасника з ТОВ і виплата частки майном не вимагає згоди між учасником і товариством.

Продаж частки в статутному капіталі ТОВ

При виході з товариства учасник може продати чи іншим чином відступити свою частку одному або кільком учасникам ТОВ або третім особам, якщо інше не передбачено статутом.

У інших учасників є переважне право придбання цієї частки пропорційно розмірам їх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок.

Продаж частки здійснюється за ціною і на інших умовах, на яких частка (її частина) пропонувалася б для продажу третім особам.

Зміни в статуті

Вихід учасника з ТОВ, так само як і відчуження частки, є підставами для внесення змін до статуту. Законодавство встановлює обов’язок реєструвати такі зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для цього потрібно підготувати і подати реєстратору пакет наступних документів:

 • заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ (реєстраційна картка форма 3);
 • оригінал або нотаріально завірену копію рішення органу управління ТОВ про зміни (протокол загальних зборів учасників);
 • документ про сплату адміністративного збору;
 • статут ТОВ у новій редакції;
 • документи, що підтверджують виключення або вихід учасника (оригінал або нотаріально завірену копію рішення органу управління ТОВ про вихід або виключення учасника, нотаріально завірену заяву учасника про вихід зі складу ТОВ або договір про перехід чи передання частки в статутному капіталі ТОВ).

Про загальні вимоги до документів, які подаються на реєстрацію державному реєстратору та про порядок їх подання, читайте в статті «Що потрібно для реєстрації юридичної особи».

Момент виходу

Виникає проблема з визначенням моменту виходу учасника з ТОВ.

Є кілька варіантів вирішення цієї проблеми:

 1. вважати моментом виходу написання заяви про вихід учасником;
 2. після закінчення терміну, встановленого законом або статутом товариства для повідомлення про вихід з товариства, про що ми говорили вище;
 3. з моменту подачі заяви про вихід з товариства;
 4. з моменту прийняття загальними зборами рішення про вихід учасника з товариства на підставі його заяви;
 5. з моменту державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних з виходом учасника.

Визначення цього моменту має важливе практичне значення, адже від цього, як ми говорили, залежить початок спливу 12-місячного терміну на здійснення розрахунків з учасником, який виходить з ТОВ.

На практиці суди, в т.ч. і вищі судові інстанції, які повинні забезпечувати сталість і єдність судової практики та однакове застосування норм права, по-різному трактують момент виходу учасника з ТОВ.

Верховний Суд України пропонує вважати моментом виходу учасника дату подання ним заяви про вихід відповідній посадовій особі товариства або вручення заяви органами зв’язку. Суд вважає так в силу того, що вихід зі складу учасників товариства не пов’язаний ні з рішенням зборів учасників, ні з внесенням змін до установчих документів товариства.

Вищий господарський суд України в 2007 році в своїх рекомендаціях спочатку пов’язує момент виходу учасника зі складу з моментом прийняття загальними зборами рішення про виключення його з товариства на підставі його заяви про вихід, а в разі відсутності такого рішення – з дати закінчення терміну, встановленого законом або статутом товариства для повідомлення про вихід.

Вже в 2016 році в своїй постанові Пленуму цей же суд звужує таку правову позицію, і зазначає, що таким моментом є дата закінчення терміну, передбаченого ч. 1 ст. 148 Цивільного кодексу України (три місяці до запланованої дати виходу), або інша дата, зазначена в заяві учасника, якщо така дата визначена з дотриманням вимог цієї норми.

Як бачимо в законодавстві існує прогалина, яка посилюється неоднозначними правовими позиціями вищих судових інстанцій. Тому слід вирішити цю проблему або на законодавчому рівні шляхом удосконалення нормативно-правового регулювання порядку виходу з товариства, або ж приведенням до єдиного знаменника судової практики, яка не дозволяла б різного застосування норм до одних і тих же правовідносин.

Вихід єдиного засновника ТОВ

Розглянемо ще одну «патову» ситуацію, яка виникає в разі бажання єдиного учасника тов вийти зі складу товариства. Законодавець в правовому регулюванні цей момент також упускає.

Які наслідки для юридичної особи виникають в результаті такого виходу. По суті, про зміну в складі засновників (учасників) в такій ситуації можна говорити, тільки якщо замість єдиного засновника, який виходить з ТОВ, з’являється інший засновник (засновники), наприклад, в результаті відчуження частки. Якщо ж заміни в складі засновників не відбудеться, то управління товариством стає неможливим, адже фактично перестає існувати вищий орган управління – загальні збори учасників.

У такому випадку питання виходу з ТОВ єдиного учасника слід вирішувати шляхом:

 1. ініціювання ліквідації ТОВ (більш докладно про цю процедуру можна прочитати в статті «Які потрібні документи при ліквідації юрособи»);
 2. проведення реорганізації (наприклад, приєднанням, злиттям з іншими юрособами),
 3. відчуження частки на користь третьої особи для того, щоб ТОВ не припинялося і продовжувало свою діяльність.

Питання виходу єдиного засновника також вимагає детального врегулювання на законодавчому рівні.

Вихід засновника з приватного підприємства відбувається в такому самому порядку як і вихід учасника зі складу ТОВ.

Як оформити вихід учасника зі складу ТОВ

Підпишіться на нашу юридичну розсилку!

Підводимо підсумки по темі виходу або зміни засновника ТОВ:

 1. Право на вихід засновника (учасника) зі ТОВ є безумовним, і не може бути ніким обмежене.
 2. Загальні збори ТОВ в окремих випадках можуть приймати рішення про примусове виключення учасника.
 3. Зміни в складі ТОВ необхідно відобразити в статуті, тому такі зміни підлягають державній реєстрації.
 4. Судова практика по-різному визначає момент виходу учасника з ТОВ в Україні.
 5. Рішення єдиного засновника тов про вихід без його заміни можливий тільки шляхом проведення процедур ліквідації або реорганізації підприємства.

© 2020 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru