Відкрити меню

Завдання, система Національної поліції України


Стисло по темі національної поліції України

Стаття актуальна на 2021 рік

Одразу попереджаємо – це інформаційна стаття, яка дає загальне розуміння про діяльність такого органу, як Національна поліція України.

Але перш, ніж почати розбиратися в конкретних заходах поліцейського впливу, варто зрозуміти, чим відрізняється нова поліція у 2020 році від колишньої міліції, які завдання на неї покладені, чим вона корисна кожній людині та з якими питаннями можна звертатися до цього органу.

Завдання, система Національної поліції України

Напевно, кожен чув, що в недалекому минулому органи внутрішніх справ часто асоціювалися з корупцією, політичною заангажованістю, низьким рівнем довіри, неефективністю та зловживанням своїми повноваженнями. Саме тому в 2014 році було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання реформування органів внутрішніх справ України», яким було затверджено Стратегію розвитку органів внутрішніх справ України та Концепцію першочергових заходів по реформуванню системи Міністерства внутрішніх справ. Вони повинні виконувати такі обов’язки:

 • демілітаризація нової поліції України;
 • затвердження на законодавчому рівні оновленої загальної структури МВС, чисельності, завдань та повноважень органів внутрішніх справ, умов їх діяльності, пріоритетами котрих повинні стати виконання соціально-сервісних функцій;
 • деполітизація діяльності органів і служб, підпорядкованих МВС, їх розумна автономізація і оптимізація;
 • усунення дублювання функцій апарату МВС, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;
 • введення європейської системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ;
 • визначення засобів та механізмів контролю діяльності органів внутрішніх справ та правоохоронців;
 • підвищення рівня довіри населення до Національної поліції, а також авторитету їх працівників;
 • підвищення ролі інститутів громадянського суспільства та органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав та свобод людини;
 • налагодження ефективної співпраці з населенням та місцевими громадами.

Саме на сайті поліції України можна ознайомитись з запланованими змінами в діяльності органу та дізнатися, що вже було реалізовано. Сайт національної поліції України також дає змогу ознайомитись із іншою корисною інформацією: як чинити в тій чи іншій ситуації, як звернутися по допомогу електронній формі, як подивитися статистичну інформацію про стан злочинності та інше.

Закон України «Про Національну поліцію України»

Саме з метою реалізації Концепції було прийнято Закон України «Про Національну поліцію України» від 02.07.2015 № 580-VIII. Існує поширена помилкова думка, що поліція працює тільки із злочинцями (мається на увазі протидія скоєнню злочинів). Але згідно з пояснювальною запискою, основною метою прийняття ЗУ про національну поліцію України є створення органу виконавчої влади, який служить суспільству та охороняє права й свободи людини, громадський порядок та громадську безпеку.

Система національної поліції України має визначені законом правові основи діяльності, статус поліцейських, порядок проходження служби в Національній поліції.

Завдання поліції

Вищезгаданий Закон №580 спрямовує та координує діяльність Кабінет Міністрів України безпосередньо через Міністра внутрішніх справ. Національна поліція України повинна виконувати такі завдання, закріплені у ст.2:

 1. забезпечення громадської безпеки та порядку;
 2. охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави;
 3. протидія злочинності;
 4. допомога особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують її.

Повноваження та завдання Національної поліції

Можна сказати, що основне завдання національної поліції України – забезпечення громадської безпеки, саме для цього орган наділений особливими державно-владними повноваженнями. Основні закони України про поліцію, які регулюють її діяльність, це розділ 4 Закону №580 та п.4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про Національну поліції України» від 28.10.2015 року №877.

Отже, Закон України про Національну поліцію, а точніше стаття 23, вказує, які завдання та функції виконує орган.

Превентивні і профілактичні повноваження (функції):

 • попередження та профілактика правопорушень;
 • виявлення правопорушень, встановлення причин і умов, що сприяють їх вчиненню та їх усунення;
 • усунення загроз для життя й здоров’я людей, підтримка громадської безпеки;
 • здійснення виробництва по деяких категоріях справ щодо адміністративних правопорушень, прийняття рішень по застосуванню адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання (наприклад, порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, паркування транспортних засобів, незаконне придбання бензину та інші);
 • забезпечення громадської безпеки та порядку на вулицях, площах, парках, скверах, стадіонах, вокзалах, аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях;
 • регулювання дорожнього руху та контроль за дотриманням Правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортних засобів і Митного кодексу;
 • виявлення транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України громадянами більш ніж на 30 діб, незареєстрованих в Україні у встановлені терміни.

Кримінально-процесуальні завдання:

 • реагування на заяви й повідомлення щодо кримінальних, адміністративних правопорушень;
 • досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Оперативно-розшукові завдання національної поліції:

 • розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти та інших осіб;
 • здійснення оперативно-розшукової діяльності.

Функції національної поліції України з видачі дозвільних документів:

 • видача дозволу на рух окремих категорій транспортних засобів;
 • контроль за дотриманням правил зберігання та використання зброї (чи інших небезпечних предметів, наприклад, боєприпасів, вибухових речовин, предметів, на які поширюється дозвільна система);
 • прийом, зберігання і знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої зброї, боєприпасів, патронів, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин;
 • забезпечення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації.

Охоронні завдання:

 • забезпечення безпеки взятих під захист осіб;
 • охорона об’єктів права державної власності;
 • здійснення на договірних засадах охорони фізичних осіб, об’єктів права приватної та комунальної власності.

Міжнародні повноваження поліції:

 • виконання запитів правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій відповідно до закону та міжнародних договорів України.

Соціальні та сервісні завдання:

 • застосування можливих заходів для надання невідкладної (як долікарської, так і медичної) допомоги потерпілим від кримінального чи адміністративного правопорушення чи при нещасних випадках, а також людям, які опинилися в небезпечній для їхнього життя чи здоров’я ситуації;
 • контроль за дотриманням вимог щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;
 • застосування заходів щодо запобігання дитячої бездоглядності, правопорушень серед дітей, соціальний патронаж щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі;
 • застосування заходів для запобігання та протидії домашньому насиллю або насильства за ознаками статі.

Інформаційні повноваження національної поліції України:

 • формування бази даних системи Міністерства внутрішніх справ України;
 • здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи.

Основні обов’язки та завдання поліцейського

Виходячи з такого широкого спектра повноважень Національної поліції, що свідчить про значущість її ролі в суспільстві, кожен працівник поліції зобов’язаний (відповідно до ст. 18):

 • дотримуватися положень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, Присяги поліцейського;
 • професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів;
 • поважати і не порушувати права й свободи людини;
 • надавати невідкладну допомогу потерпілим від правопорушення, нещасних випадків, а також людям, які опинилися в безпорадному стані чи в ситуаціях, небезпечних для їх життя та здоров’я;
 • зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома при виконанні службових обов’язків.

Кожен поліцейський на території України, незалежно від того, яка у нього посада, де він знаходиться, часу доби, зобов’язаний вжити необхідних заходів для порятунку людей і надання їм допомоги. Будь-які додаткові обов’язки можуть бути покладені на поліцейського або в цілому на поліцію тільки законом.

Запам’ятайте! Кожен поліцейський зобов’язаний представитись (назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання) та пред’явити на вимогу службове посвідчення Національної поліції таким чином, щоб можна було ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук (та ж ст. 18).

Отже, ми щойно завершили ознайомчий екскурс та окреслили принципи діяльності Національної поліції України. Варто пам’ятати, що, виходячи із своїх повноважень, поліцейські можуть зупиняти транспортні засоби, проникати в житло, перевіряти документи та вчиняти інші дії.

У нашій статті «Які є підстави для перевірки документів співробітниками поліції» ми розповідали, чи може патрульна поліція України перевіряти документи на вулиці, як можна підтвердити свою особистість, які заходи можуть бути прийняті до тих, у кого немає при собі документів, а також на носіння яких речей потрібно дозвіл.

Щоб відчувати себе вільно з співробітниками поліції, недостатньо знати лише коло їх повноважень, потрібно розуміти, як працює орган та які види поліцейських заходів передбачені Законом №580, а головне, коли вони можуть проводитися. Це допоможе вам стежити за тим, щоб Національна поліція працювала в рамках закону та ваші права не порушувалися. А ми допоможемо вам розібратися в цьому в нашій статті.

Завдання, система Національної поліції України

Отримуйте повідомлення про вихід наших нових статей!

Підводимо підсумки по темі завдань, системи та повноважень Національної поліції України:

 1. Національна поліція України – це орган виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо через Міністра внутрішніх справ.
 2. Закон про поліцію визначає, що українська поліція повинна служити суспільству та призначена для охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання громадського порядку та безпеки. Проте, як ми знаємо, в більшості випадків поліція своїх прямих функцій і обов’язків не виконує.
 3. Кожен поліцейський зобов’язаний представитися (назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання) та пред’явити на вимогу службове посвідчення поліції таким чином, щоб була можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

© 2021 Юридичний самозахист · Копіювання матеріалів сайту без дозволу заборонено
Всі зображення на ресурсі використовуються згідно з ліцензією Creative Commons CC0
Дизайн та підтримка: GoodwinPress.ru